null

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchamiają 75 mln euro w ramach funduszu BlueInvest

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Fundusz BlueInvest będzie zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i zapewni finansowanie kapitału bazowego funduszy wspierających strategicznie innowacyjną niebieską gospodarkę. Sektor ten może odegrać ważną rolę w przejściu na gospodarkę bezemisyjną do 2050 r., co stanowi aspirację zapowiedzianą w Europejskim Zielonym Ładzie. Nowy program wspierany jest przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, filar finansowy planu inwestycyjnego dla Europy.

Niebieska gospodarka to działalność gospodarcza związana z oceanami, morzami i wybrzeżami. Obejmuje różne rodzaje działalności – od przedsiębiorstw działających w środowisku morskim po przedsiębiorstwa działające na lądzie wytwarzające towary lub świadczące usługi na rzecz gospodarki morskiej. Niebieska gospodarka to wiele obiecujących przedsięwzięć i przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, które często wywodzą się z finansowanych przez UE programów w zakresie badań i rozwoju. Przedsiębiorstwa te opracowują rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, zrównoważonej żywności pochodzenia morskiego, niebieskiej biotechnologii, technologii informatycznej wykorzystywanej w gospodarce morskiej oraz wiele innych.

Nowy fundusz programowy uzupełnia platforma BlueInvest Komisji Europejskiej, wspierająca gotowość inwestycyjną i dostęp do finansowania przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, MŚP i przedsiębiorstw scale-up. Za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Komisja finansuje również dodatkowy program dotacji w wysokości 40 mln euro, aby pomóc MŚP działającym w ramach niebieskiej gospodarki w rozwoju i wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych i zrównoważonych produktów, technologii i usług.

Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, stwierdził: Oceany jako pierwsze odczują skutki zmiany klimatu, ale kryją w sobie również wiele potencjalnych rozwiązań kryzysu klimatycznego w każdym sektorze morskim, od rybołówstwa i akwakultury po morską energię wiatrową, energię fal i pływów morskich, niebieską biotechnologię i wiele innych dziedzin związanych z innowacyjnością. Fundusz inwestycyjny dysponujący kapitałem własnym o wartości 75 mln euro jest narzędziem służącym uwolnieniu potencjału niebieskiej gospodarki zarówno pod względem tworzenia Europejskiego Zielonego Ładu, jak i zapewnienia wzrostu gospodarczego europejskich MŚP rozwijających innowacyjne i zrównoważone produkty i usługi.

Wiceprzewodnicząca EBI Emma Navarro, odpowiedzialna za niebieską gospodarkę, stwierdziła: Oceany mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. Są one jednak zagrożone i wymagają ochrony. Dlatego opracowujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie finansowania niebieskiej gospodarki. Umożliwiają nam one zapewnienie finansowania na rzecz ochrony oceanów i przekształcenia mórz w zrównoważone zasoby gospodarcze. Fundusz BlueInvest, który dziś inicjujemy, wniesie istotny wkład w mobilizację prywatnych inwestycji w tym sektorze oraz w uruchomienie projektów o zasadniczym znaczeniu. Jest on przykładem kolejnego ważnego partnerstwa między EFI a Komisją Europejską.

Dyrektor generalny EFI, Alain Godard, stwierdził: Oceany mają ogromne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, ale wzrost ten musi być zrównoważony. Inwestycje w sektorze niebieskiej gospodarki, które dziś zatwierdziliśmy, pokazują, w jaki sposób można wykorzystać fundusze publiczne w UE w celu przyciągnięcia inwestycji prywatnych i przyspieszenia rozwoju tego sektora. Cieszę się, że możemy dziś uruchomić fundusz BlueInvest, który w połączeniu z dodatkowym kapitałem prywatnym przyczyni się do realizacji agendy rozwoju europejskiej niebieskiej gospodarki.

Kontekst

BlueInvest jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu poprawę dostępu do finansowania i gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw typu start-up, przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju oraz MŚP działających w ramach niebieskiej gospodarki. Inicjatywa ta obejmuje społeczność internetową, pomoc dla przedsiębiorstw w zakresie gotowości inwestycyjnej, angażowanie inwestorów, wydarzenia, Akademię BlueInvest i serię projektów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla bezpiecznych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest zarówno kapitał wysokiego ryzyka, jak i kapitał wzrostu, a ponadto opracowuje się gwarancje i instrumenty mikrofinansowe ukierunkowane na ten segment rynku. Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Plan inwestycyjny, tzw. plan inwestycyjny do Europy, skupia się na pobudzaniu inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i napędzaniu wzrostu gospodarczego dzięki inteligentnemu wykorzystaniu zasobów finansowych, usuwaniu przeszkód dla inwestycji oraz zapewnianiu widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym.

 

Kontakty z mediami:

Komisja Europejska: Vivian Loonela, Vivian.LOONELA@ec.europa.eu, tel. +32 229 66712

Europejski Fundusz Inwestycyjny: David Yormesor, d.yormesor@eif.org, tel.: +352 42 66 88 346

Europejski Bank Inwestycyjny: Mercedes Landete, m.landete@eib.org, tel.: +352 4379 82227

Źródło: Komisja Europejska