null

Kobiety na rynku pracy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Data: 

04/03/2020 - 10:00

Miejsce: 

Przedstawicielstwo KE w Polsce

W czerwcu 2019 przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance directive). Dyrektywa ta jest częścią starań UE na rzecz równouprawnienia płci, zniesienia nierówności płacowych, większej równowagi w pełnieniu funkcji opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn oraz aktywizacji zawodowej kobiet.

Wycofywanie się kobiet z aktywności zawodowej z powodu obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych wiąże się z ich niższymi wynagrodzeniami oraz emeryturami, a co za tym idzie zagrożeniem ubóstwem, brakiem niezależności finansowej i wykluczeniem społecznym. Zbyt mała reprezentacja kobiet na rynku pracy oraz niedostateczne wykorzystywanie ich kwalifikacji generują również ogromne straty dla unijnych gospodarek. Starzenie się europejskich społeczeństw może prowadzić do pogłębienia się tego problemu, ponieważ kobiety zdecydowanie częściej pełnią w rodzinie funkcję nieformalnego opiekuna osób chorych i w podeszłym wieku.

Postulaty związane z aktywnością zawodową kobiet i bardziej zrównoważonym podziałem obowiązków rodzicielskich oraz opiekuńczych pomiędzy kobietami i mężczyznami znalazły się w priorytetach politycznych nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Komisja Europejska zapowiedziała przedstawienie w najbliższych miesiącach europejskiej strategii równości płci, a kwestia pozycji kobiet na rynku pracy ma być jednym z naczelnych aspektów tej strategii.

Fundacja Global.Lab oraz Fundacja im. Friedricha Eberta serdecznie zapraszają na debatę

„Matka-Europejka na rynku pracy. Równoważenie życia zawodowego i rodzinnego w UE”

Panelistki:

Magdalena Biejat – posłanka na Sejm, Lewica

dr Agnes Blome - Freie Universität Berlin

dr Dorota Szelewa -  Fundacja ICRA, University College Dublin

Wprowadzenie:

Bartosz Otachel - Komisja Europejska

Moderacja:

Aleksandra Polak - Global.Lab, Team Europe

Debata odbędzie się w środę 4 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa

Prosimy o zapisy (imię, nazwisko, instytucja) drogą mailową do 29 lutego na adres biuro@feswar.org.pl (link sends e-mail)

Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się:

  • Jaka jest sytuacja kobiet na europejskim i polskim rynku pracy?
  • Jakie modele polityk wspierających godzenie życia zawodowego i rodzinnego istnieją w państwach UE i czy następuje ich harmonizacja?
  • Czy dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ułatwi kobietom aktywność zawodową i zmniejszy nierówności płacowe?
  • Jakie są implikacje przyjęcia dyrektywy work-life balance dla Polski?
  • Jak państwo może wspierać równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym oraz aktywność zawodową i niezależność ekonomiczną kobiet?

Program

9:45-10:00          Rejestracja

10:00-10:15        Powitanie i wprowadzenie

dr Ernst Hillebrand – dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce

Bartosz Otachel - doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

10:15-11:30         Debata panelowa

Magdalena Biejat – posłanka na Sejm, Lewica

dr Agnes Blome - Freie Universität Berlin

dr Dorota Szelewa -  Fundacja ICRA, University College Dublin

11:30-12:00         Q&A

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie polsko-niemieckie.

Rejestracja mailowa jest obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy!

Źródło: KE