null

KE zwiększa budżet na loty repatriacyjne i zapasy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

- To kolejny przykład, jak budżet UE może służyć społeczeństwu, gdy jest to najbardziej potrzebne. Jest to również przykład europejskiej solidarności i wzorowej współpracy – powiedział komisarz ds. budżetu Johannes Hahn.

Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič dodał: - Priorytetem jest bezpieczny powrót naszych obywateli. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by w tym trudnym czasie mogli oni jak najszybciej dołączyć do swoich rodzin. Dziękuję państwom członkowskim za ich wysiłki w tym zakresie. Nasze Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego nadal współpracuje z państwami członkowskimi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, aby spełnić ich potrzeby.

Loty repatriacyjne

Dzięki lotom repatriacyjnym zorganizowanym za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i współfinansowanym przez UE od początku epidemii już 2 312 osób mogło powrócić do Europy z Chin, Japonii, USA, Maroka, Tunezji, Gruzji, Filipin i Republiki Zielonego Przylądka. Na nadchodzące dni zaplanowano ponad 80 kolejnych lotów repatriacyjnych.

W ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Unia partycypuje w kosztach lotów repatriacyjnych, które przewożą obywateli większej liczby państw członkowskich, w oparciu o zasadę solidarności.

Zapasy w ramach rescEU

Wniosek Komisji Europejskiej zwiększy całkowity budżet przeznaczony na pierwsze w historii zapasy środków medycznych w ramach rescEU (respiratory, maski ochronne i podstawowy sprzęt medyczny) do kwoty 80 mln euro.

Przebieg procedury

Komisja przedkłada projekt budżetu korygującego, tj. wniosek o przesunięcie części wydatków UE przewidzianych na ten rok, aby przeznaczyć je na nowe priorytety – w celu sfinansowania tych działań.

Projekt budżetu korygującego przewiduje również:

  • 350 mln euro w ramach pomocy dla Grecji przeznaczonej na zarządzanie migracjami, w uzupełnieniu dodatkowej kwoty 350 mln euro na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, która została już uruchomiona, zgodnie ze zobowiązaniemprzewodniczącej Ursuli von der Leyen podjętym podczas jej wizyty w Grecji;
  • 3,6 mln euro na Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, aby zwiększyć zdolność do wykrywania i oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi w wyniku chorób zakaźnych oraz informowania o nich, a w szczególności aby zwiększyć zasoby wiedzy specjalistycznej w obliczu kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa;
  • 100 mln euro, aby pomóc Albanii w usunięciu skutków tragicznego trzęsienia ziemi z 26 listopada 2019 r., w ramach zadeklarowanej przez Komisję kwoty 115 mln euro oraz łącznej zadeklarowanej kwoty 1,15 mld euro;
  • 3,3 mln euro dodatkowego finansowania dla Prokuratury Europejskiej (EPPO), aby zwiększyć jej budżet na 2020 r. Środki te posłużą EPPO np. do szybszego zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników i do zakupu sprzętu IT, aby rozpocząć rozpatrywanie pierwszych spraw. Dzięki tej kwocie oraz uruchomionemu już w tym roku wsparciu na zarządzanie sprawami EPPO środki finansowe Prokuratury na 2020 r. wzrosną łącznie o 48 proc.

Dalsze działania

Parlament Europejski i Rada są proszone o jak najszybsze zatwierdzenie zmian w budżecie, aby środki finansowe można było przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby.

Źródło: Komisja Europejska