null

Jak zlikwidować lukę płacową ze względu na płeć w UE

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Chociaż równość płci jest jedną z podstawowych zasad UE, a zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę została wprowadzona ponad 60 lat temu, kobiety w UE nadal zarabiają średnio o 15% mniej na godzinę niż mężczyźni.

Parlament Europejski chce to zmienić - w rezolucji przyjętej 30 stycznia 2020 r., posłowie do PE wezwali Komisję Europejską do przygotowania ambitnej europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci, która będzie zawierać również środki do walki z różnicą w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami.

KE ogłosiła swoją Strategię na rzecz równouprawnienia płci 5 marca, a zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę jest jedną z jej filarów.

Osiągnięcie równości wynagrodzeń: wiążące cele i przejrzystość

Parlament chce wprowadzenia wiążących środków dla przeciwdziałania zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć oraz środków na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego; zdecydowanych środków egzekwowania w stosunku do osób nieprzestrzegających postanowień; a także jasnych celów i procedur monitorowania do mierzenia postępów na drodze do osiągnięcia tego celu.

Posłowie wzywają też do natychmiastowego przeglądu i ambitnej aktualizacji planu działania w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć do końca 2020 r.; chcą, żeby plan zawierał jasne cele na rzecz zmniejszenia luki płacowej ze względu na płeć w ciągu najbliższych pięciu lat.

Walka z pierwotnymi przyczynami luki płacowej

Aby zaradzić mniejszej aktywności zawodowej kobiet, która jest jedną z przyczyn różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, posłowie wzywają do większych inwestycji w dostępne i przystępne cenowo usługi wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi oraz bardziej przyjazne dla rodzin warunki pracy.

Proponują też szereg środków aby zachęcać kobiety do wybierania lepiej płatnych zawodów, takie jak promowanie przedsiębiorczości i przedmiotów ścisłych i technicznych wśród dziewczynek już od najmłodszych lat aby walczyć ze stereotypami w edukacji oraz oferowanie kobietom możliwości uczenia się przez całe życie oraz szkoleń zawodowych.

Zmniejszanie różnic w emeryturach

Posłowie zasugerowali również środki dla rozwiązania problemu luki emerytalnej ze względu na płeć, która jest średnio dwa razy większa niż średnia luka płacowa w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE - należą do nich kredyty na czas sprawowania opieki oraz adekwatne emerytury minimalne.

Źródło: PE