null

Tylko do końca czerwca możliwy odbiór nagród w konkursie fotograficznym "Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika konkursu "Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską"

Serdecznie zapraszamy po odbiór nagród w konkursie fotograficznym pn. Wpływ zmian klimatu na metropolię warszawską!

NAGRODY INDYWIDUALNE

 1. Nagrody indywidualne za zajęcia 1, 2 i 3 miejsca jak i wyróżnienia będzie można odebrać osobiście od 24 maja do 30 czerwca 2021 roku (z wyłączeniem tygodnia od 31.05 do 04.06) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 w siedzibie Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

 2. W celu odebrania nagrody prosimy wcześniej o informację telefoniczną (tel. 22 443 02 26, 22 443 03 69, 22 443 07 80) lub mailową (europedirect-warszawa@um.warszawa.pl) w celu poinformowania nas o Państwa przybyciu.

 3. Po odbiór nagrody należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka lub jego opiekuna (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, etc.).

 4. Adres, pod jaki należy się stawić, to: Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, piętro 19.

 5. Po dotarciu na 19 piętro bardzo prosimy pozostać przy windach i nie chodzić po piętrze. Na tablicy przy windach będzie wywieszona informacja pod jaki numer telefonu zadzwonić, aby osoba od nas z Zespołu przyszła do Państwa z nagrodami i dyplomem.

NAGRODY SPECJALNE DLA SZKÓŁ

Zgodnie z Regulaminem, Partnerzy konkursu fotograficznego: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Lasy Miejskie Warszawa oraz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przygotowali edukacyjne spacery dla szkoł, z których nadesłano największą ilość prac. O przydziale nagrody dla konkretnej szkoły decyduje Organizator. O pierwszeństwie wyboru nagrody decyduje po pierwsze ilość nadesłanych przez szkołę prac, po drugie - kolejność zgłoszenia.

W kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE otrzymaliśmy:

 • 43 prace ze Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego - pierwszeństwo wyboru nagrody

 • 6 prac ze Szkoły Podstawowej nr 257 im. prof. Mariana Falskiego

 • 6 prac ze Szkoły Podstawowej nr 353 im. "Wielkich Odkrywców"

Szkoły, które otrzymały ww. nagrody specjalne prosimy o kontakt mailowy - europedirect-warszawa@um.warszawa.pl w celu wybrania spaceru edukacyjnego i ustalania szczegółów.

Do wyboru są następujące propozycje:

 1. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie - wizyta w ZOO i oprowadzenie zwycięskiej klasy/grupy przez ZOO-edukatora śladami zwierząt, których przetrwanie w naturze uzależnione jest od zmian klimatycznych. W trakcie wycieczki wyjaśnienie mechanizmów zagrożeń wynikłych ze zmian klimatu dla wybranych zwierząt i rola ogrodów zoologicznych w ocaleniu gatunków od całkowitego ich wyginięcia na ziemii.

 2. Lasy Miejskie Warszawa - spacer z Leśnikiem w kompleksachleśnych Warszawy. W trakcie wycieczki uczniowie dowiedzą się, jak zmiany klimatu wpływają na las. Pokazane zostaną miejsca, które już zostały dotknięte zmianami klimatu oraz wyjasnione zostaną działania, które zostały lub które będą podjęte aby przeciwdziałać zamieraniu drzewostanów. Spacer zakończony zostanie ogniskiem. W okresie jesiennym podczas spaceru uczniowie będą mogli wziąć udział we współnym sadzeniu lasu.

 3. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - Spacer Odkrywców. Wokół pawilonu edukacyjnego Kamień znajduje się ciągle nie do końca poznany teren goledzinowskiej łąki zalewowej. Uzbrojeni w lupy, lornetki i mikroskopy zwycięzcy będą mieli możliwość odkrycia skrywanych tam przyrodniczych tajemnic. Zobaczą jak bogata jest fauna i flora na warszawskim odcinku obszaru Doliny środkowej Wisły. Odkrywanie dzikiej przyrody w mieście wiąże się z odkrywaniem roli mieszkańców w tworzeniu odpowiednich dla niej warunków/ Zwycięzcy nie tylko odkryją skrywane nad Wisłą skarby, ale staną się ich straźnikami. Na każdego uczestnika wycieczki czeka również rzeczowa niespodzianka.

W kategorii SZKOŁY ŚREDNIE otrzymaliśmy:

 • 11 prac z Liceum Ogólnokształcącego nr 163 w Warszawie - pierwszeństwo wyboru nagrody

 • 5 prac z CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana

Szkoły, które otrzymały ww. nagrody specjalne prosimy o kontakt mailowy - europedirect-warszawa@um.warszawa.pl w celu wybrania spaceru edukacyjnego i ustalania szczegółów.

Do wyboru są następujące propozycje:

 1. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie - wizyta w ZOO i oprowadzenie zwycięskiej klasy/grupy przez ZOO-edukatora śladami zwierząt, których przetrwanie w naturze uzależnione jest od zmian klimatycznych. W trakcie wycieczki wyjaśnienie mechanizmów zagrożeń wynikłych ze zmian klimatu dla wybranych zwierząt i rola ogrodów zoologicznych w ocaleniu gatunków od całkowitego ich wyginięcia na ziemii.

 2. Lasy Miejskie Warszawa - spacer z Leśnikiem w kompleksachleśnych Warszawy. W trakcie wycieczki uczniowie dowiedzą się, jak zmiany klimatu wpływają na las. Pokazane zostaną miejsca, które już zostały dotknięte zmianami klimatu oraz wyjasnione zostaną działania, które zostały lub które będą podjęte aby przeciwdziałać zamieraniu drzewostanów. Spacer zakończony zostanie ogniskiem. W okresie jesiennym podczas spaceru uczniowie będą mogli wziąć udział we współnym sadzeniu lasu.