null

HIT2GAP - Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Międzynarodowy projekt „HIT2GAP – Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP” otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 680708.

Lider projektu: NOBATEK (Francja)

Pozostali partnerzy: FUNDACIO EURECAT (Hiszpania), FUNDACION TEKNIKER (Hiszpania), FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV (Niemcy), BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT LTD (Wielka Brytania), BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (Francja), GIROA SOCIEDAD ANONIMA (Hiszpania), MOSTOSTAL WARSZAWA SA (Polska), KIEBACK & PETER GMBH & CO KG (Niemcy), R2M SOLUTION SRL (Włochy), ABO DATA SRL (Włochy), APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LTD (Grecja), CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION CENTER LTD (Cypr), ZUTEC INC. (IRELAND) LIMITED (Irlandia), ENERIT LIMITED (Irlandia), EVOLUTION (Francja), Miasto Stołeczne Warszawa (Polska), UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (Francja), UNIVERSITAT DE GIRONA (Hiszpania), NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, GALWAY (Irlandia), UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (Wielka Brytania), EGE UNIVERSITESI (Turcja)

Okres realizacji: 01.09.2015 - 31.08.2019 (48 miesięcy)

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 6,61 mln €

Wartość projektu w m.st. Warszawie: 0,07 mln €

Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 100% wydatków kwalifikowalnych

Jednostka realizująca w m.st. Warszawie: Biuro Infrastruktury

Strona internetowa: https://cordis.europa.eu/project/id/680708

M.st. Warszawa wraz z 21 partnerami m.in. z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii, reprezentującymi jednostki naukowe, firmy oraz samorządy, zrealizowało projekt, którego głównym celem było opracowanie i rozwój nowych metod i narzędzi do lepszej oceny zużycia energii w budynku lub bloku budynków w celu optymalizacji charakterystyki energetycznej budynku i zmniejszenia luki między wartościami zużycia, które teoretycznie założono, i mierzonymi w rzeczywistości.

W Warszawie jako budynek demonstracyjny wybrano gmach Urzędu Dzielnicy Wilanów, który posiadał już system zarządzania budynkiem (BMS). Na BMS na trzecim piętrze obiektu nadbudowany został system opracowany w ramach projektu, pozwalający na dokładniejszą ocenę zużycia energii w budynku i optymalizację jego zapotrzebowania na energię.

Zaangażowanie Miasta w projekt polegało głównie na udostępnieniu budynku UD Wilanów w celu instalacji czujników, tj. sensorów temperatury, wilgotności, CO2, VOC (czujnik jakości powietrza), kontaktronów (czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi/okien), czujników obecności, czujników dymu. Proces instalacji został poprzedzony  ustaleniem bazowego poziomu charakterystyki energetycznej – na podstawie danych dostarczonych przez BMS oraz historycznych danych np. z rachunków lub audytu.

Zrealizowane w budynku UD Wilanów działania istotnie usprawniły wykrywanie awarii i nieprawidłowości w działaniu systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i umożliwiły korzystanie z narzędzia wizualizacyjnego ułatwiającego monitorowanie systemów. Dzięki przeprowadzonym badaniom i symulacjom,  ułatwiono również trafne prognozowanie zużycia energii oraz wykrywanie jej nadmiernej konsumpcji..

Opracowane w ramach HIT2GAP modułowe rozwiązania zostały przetestowane z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań i zapotrzebowania również w 3 innych budynkach – we Francji, Hiszpanii oraz Irlandii. W wyniku testów dowiedziono możliwości uzyskania różnorodnych korzyści: oszczędności energii, zwiększonego komfortu użytkowników obiektów, redukcji nakładu pracy w ramach monitoringu budynków i in.

flag_yellow_high
Logo hit2gap