null

Konkurs o granty Parlamentu Europejskiego dla mediów przed wyborami europejskimi 2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie
parlament europejski sala plenarna

Do 26 stycznia 2023 roku można składać wnioski o granty Parlamentu Europejskiego dla mediów.

Granty są przyznawane projektom wspierającym działania komunikacyjne Parlamentu Europejskiego.

Ich celem jest przede wszystkim wyjaśnianie zasad działania PE, jego politycznego charakteru, zachęcanie obywateli do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej, uświadamianie kontrolnej roli Parlamentu wobec innych instytucji unijnych, dostarczanie zrozumiałych informacji o sprawach i decyzjach omawianych i podejmowanych w Parlamencie Europejskim i Unii Europejskiej oraz promocja wyborów europejskich 2024.

Zgłaszane projekty oprócz dostarczania regularnych, rzetelnych, pluralistycznych i bezstronnych informacji powinny skupiać się na zachęcaniu i angażowaniu obywateli w dyskusje i debaty oraz inne aktywności związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Preferowane będą innowacyjne formaty, które z powodzeniem dotrą do osób głosujących po raz pierwszy. Beneficjenci dotacji będą mieli pełną swobodę redakcyjną, a wybrany projekt medialny otrzyma dotację w wysokości do 70 % kosztów projektu.

Szczegółowe informacje o procedurze można znaleźć pod adresem:

> Granty Parlamentu Europejskiego dla Mediów

> Funding & tender opportunities