null

Sprawdź ofertę Funduszy Europejskich dostępną w lutym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

109 naborów i konkursów! To oferta Funduszy Europejskich na ten miesiąc. Możliwości wsparcia jest naprawdę dużo i są różnorodne. Zapraszamy do zapoznania się z nimi już teraz! Oferta obejmuje konkursy w całej Polsce: 15 z programów krajowych, 65 z programów regionalnych, 17 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 12 z Krajowego Planu Odbudowy.

W konkursie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, konsorcja przedsiębiorców mogą uzyskać dofinansowanie kompleksowych projektów prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji.  

Z myślą o uczelniach wyższych, Fundusze Europejskie dofinansują projekty, które stworzą osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego.

Przedmiotem innego konkursu jest dofinansowanie kursów doszkalających, podnoszących kompetencje pracowników samorządowych i planistów, zaangażowanych w opracowywanie dokumentów planistycznych w gminach.

Dzięki Programowi MALUCH+ dofinansowywane jest tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, a następnie wspierane funkcjonowanie tych ośrodków przez 36 miesięcy.

Więcej informacji na temat konkursów uzyskasz w artykule na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

grafika ilustrująca treść artykułu