null

FRONTEX rekrutuje!

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W skład korpusu wejdą funkcjonariusze Frontexu i państw członkowskich UE. Ich zadaniem będzie wspieranie krajów europejskich, które zmagają się z zagrożeniami na granicach zewnętrznych. W pierwszej fazie Frontex zamierza zatrudnić ponad 700 funkcjonariuszy.

Aby sprostać przyszłym wyzwaniom, funkcjonariusze straży granicznej i przybrzeżnej Frontexu zostaną przeszkoleni przez najlepszych instruktorów oraz wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt.

Wybrani kandydaci przejdą szkolenie podstawowe trwające maksymalnie sześć miesięcy i przygotowujące do rozmieszczenia i służby w obszarach operacyjnych w styczniu 2021 r. Funkcjonariusze zdobędą niezbędne umiejętności do współdziałania zgodnie z obowiązującym prawem UE i normami etycznymi.

Poszukiwani KANDYDACI

Szukamy kandydatów z doświadczeniem w organach ścigania oraz innych służbach mundurowych (takich jak służby celne, straż graniczna i przybrzeżna, służby ratownicze, cywilnego zarządzania kryzysowego i wojskowe), pozostających w służbie czynnej lub przeniesionych w stan spoczynku. Każdy kandydat musi posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2).

W pierwszej fazie zamierzamy zatrudnić ponad 700 funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej Frontexu. W zależności od posiadanego doświadczenia kandydaci mogą aplikować o pracę w straży granicznej Frontexu na trzech poziomach: podstawowym, średnim i zaawansowanym.

GŁÓWNE ZADANIA funkcjonariuszy straży granicznej Frontexu

Większość funkcjonariuszy straży granicznej Frontexu będzie nosić mundury, broń służbową i będzie mogła wykonywać takie zadania, jak sprawdzanie tożsamości i narodowości osób przekraczających granicę, udzielanie zgody lub odmowy na wjazd do UE oraz patrolowanie terenu między przejściami granicznymi.

FRONTEX BORDER GUARD

STRAŻ GRANICZNA FRONTEXU

MAIN TASKS

GŁÓWNE ZADANIA

Border checks

Kontrole graniczne

Search and resucue

Operacje poszukiwawczo-ratownicze

Fighting cross-border crime

Zwalczanie przestępczości transgranicznej

Collecting and sharing information

Gromadzenie i wymiana informacji

Returns

Operacje powrotowe

Border surveillance

Monitorowanie granic

 

GDZIE będą pracować funkcjonariusze straży granicznej Frontexu

Funkcjonariusze straży granicznej Frontexu będą pracować w obszarach operacyjnych na granicach zewnętrznych UE. Mogą też pracować w państwach niebędących członkami UE, pod warunkiem że dany kraj podpisał z UE umowę o statusie.

Rekrutacja

Po zakończeniu procedury selekcji wybrani kandydaci otrzymają ofertę pięcioletniej umowy o pracę z dziewięciomiesięcznym okresem próbnym. Przejdą też szkolenie podstawowe (maksymalnie półroczne) oraz testy pozwalające ocenić, czy są gotowi do wykonywania swoich zadań.

FRONTEX BORDER GUARD

STRAŻ GRANICZNA FRONTEXU

RECRUITMENT TIMELINE

HARMONOGRAM REKRUTACJI

APPLICATION DEADLINE

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

16.12.2019

16.12.2019 r.

1. Assesment of applications

1. Ocena zgłoszeń

2. English language test

2. Test z języka angielskiego

3. Shortlisting of candidates

3. Lista najlepszych kandydatów

4. Physical test

4. Test sprawności fizycznej

5. Interviews

5. Rozmowy kwalifikacyjne

6. Employment offers

6. Oferty zatrudnienia

7. Medical checks

7. Badania lekarskie

8. Signing of contract

8. Podpisanie umowy

9. Start of probation period

9. Początek okresu próbnego

10. Training

10. Szkolenie

11. Final readiness tests

11. Końcowe testy gotowości

START OF DEPLOYMENT

POCZĄTEK ROZMIESZCZENIA

 

CO otrzymujesz?

Będziesz otrzymywać wynagrodzenie podstawowe oraz przysługujące dodatki, na przykład:

  • dodatek zagraniczny,
  • dodatek na gospodarstwo domowe,
  • dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu,
  • dodatek edukacyjny,
  • dodatek z tytułu rozmieszczenia (po rozmieszczeniu),
  • dodatek zmianowy (w przypadku pracy na zmiany).

JAK złożyć zgłoszenie

Wejdź na naszą stronę internetową i już teraz wypełnij formularz zgłoszeniowy!

https://frontex.europa.eu


Źródło: Komisja Europejska