null

Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp z napisem "Food Wave" osadzone na granatowym tle z zielonymi, różowymi i żóltymi akcentami

Podstawowe informacje dotyczące projektu


Źródło dofinansowania: Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (EuropeAid), program DEAR Lider: Comune di Milano (Miasto Mediolan; Włochy)

Pozostali partnerzy: 28 podmiotów z następujących krajów: Włochy, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Węgry, Portugalia, Brazylia, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Chorwacja, Słowenia

Jednostka realizująca w ramach m.st. Warszawy: Biuro Współpracy Międzynarodowej

Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 7.771.040,00 €

Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 249.406,00 €

Poziom dofinansowania z UE: 90%

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2023

Cel i zakres projektu:
Uczestnictwo m.st. Warszawy w międzynarodowym projekcie pn. „Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ma związek m.in. z faktem, że w 2015 r. m.st. Warszawa przystąpiło do Mediolańskiego Paktu Miejskiej Polityki Żywnościowej, który zobowiązuje do podejmowania działań na rzecz rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych, mających na celu zapewnienie zdrowej i niedrogiej żywności dla mieszkańców i ograniczenie marnowania żywności przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzeniu i dostosowaniu się do skutków zmian klimatycznych.


Celem projektu jest stworzenie szerokiej, pan-europejskiej kampanii informacyjnej angażującej i mobilizującej młodzież (od 15 do 35 roku życia), która stanowi najważniejszą grupę odbiorców w ramach projektu, oraz zachęcenie obywateli europejskich do udziału w kampanii. Kampania będzie nakierowana na uświadamianie grupy docelowej o powiązaniach istniejących między systemami żywnościowymi a zmianami klimatycznymi oraz zachęcanie do przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia w związku z tym, że wybory konsumenckie mogą się przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych i bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów, łagodząc w ten sposób zmiany klimatu.


Działania informacyjne i edukacyjne przewidziane w ramach ww. kampanii w m.st. Warszawie będą obejmowały w szczególności:

  1. Opracowanie scenariusza opcjonalnej lekcji dla ostatniego rocznika szkół ponadpodstawowych;
  2. Nawiązanie współpracy z influencerami;
  3. Organizację konkursu artystycznego dla młodych;
  4. Organizację wydarzeń ulicznych (np. gra miejska, Ekopiknik...).
Rodzina spożywa posiłek na targu śniadaniowym