null

FOOD TRAILS. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo projektu Food Trails

Międzynarodowy projekt pn.: FOOD TRAILS. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030 uzyskał dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020.

Tytuł oryginalny: "FOOD TRAILS. Building pathways towards FOOD 2030-led urban food policies"

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Źródło dofinansowania: program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”
Lider: Comune di Milano (Miasto Mediolan; Włochy)
Pozostali partnerzy: 18 podmiotów z następujących krajów: Włochy, Grecja, Francja, Wielka Brytania, Polska, Portugalia, Belgia, Holandia, Norwegia, Dania, Albania
Jednostki realizujące w ramach m.st. Warszawy: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Rozwoju Gospodarczego
Powiązana Strona Trzecia: Uniwersytet SWPS
Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 12 185 827,14 
Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 571 225,00 €  
Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 100%
Okres realizacji: 16.10.2020 – 15.10.2024

Celem projektu jest wsparcie powstania i rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych w miastach.

W ramach projektu 11 europejskich miast zrealizuje projekty pilotażowe. W ich ramach powoła do życia i poprowadzi 11 Living Labów. Umożliwią one koordynację transformacji żywnościowej w każdym z miast przy szerokim udziale interesariuszy.

W 2015 roku ponad 100 miast na całym świecie, w tym m.st. Warszawa, podpisało Mediolański Pakt o miejskiej polityce żywnościowej. Pakt stworzył podstawę do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki żywnościowej oraz poszukiwania rozwiązań dla wyzwań i problemów, których doświadczają systemy żywnościowe miast.

Projekt FOOD TRAILS będzie opierał się na tych doświadczeniach. Powstanie wspólna baza wiedzy o tym, jak podejmować skuteczne działania, monitorować ich skutki, wzmacniać zespoły pracujące nad innowacjami oraz polityką żywnościową w miastach.

M.st. Warszawa we współpracy uniwersytetem SWPS zorganizuje Living Lab, który będzie polem współpracy i grupą roboczą łączącą biznes, naukę, władzę publiczną i mieszkańców.  Wspólnie będą pracować nad koncepcją priorytetowych dla miasta działań dotyczących żywności oraz nad tworzeniem, walidacją i testowaniem innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.

Będziemy posługiwać się autorską metodą, która łączy 4 podejścia: nauki behawioralne (nudge), myślenie systemowe, projektowanie zorientowane na człowieka oraz zrównoważone i regeneracyjne projektowanie.

Początkowo Living Lab miał się zająć zaprojektowaniem innowacyjnych rozwiązań ograniczających marnowanie żywności w trzech grupach: studenci, kupcy na targowiskach, małe lokale gastronomiczne.

W poniższej prezentacji, nagranej na międzynarodowym szczycie burmistrzów Paktu Mediolańskiego w październiku 2021 roku w Barcelonie, można się zapoznać z zakresem warszawskich działań w ramach projektu FOOD TRAILS jeszcze przed zmianą wprowadzoną w kwietniu 2022 r.

 

W związku z wojną na Ukrainie i zaistniałym kryzysem humanitarnym w Warszawie, dostęp do żywności oraz jej dystrybucja dla osób w kryzysie uchodźczym stanowią ogromne wyzwanie.

Po warsztatach przeprowadzonych w pierwszych dniach kryzysu uchodźczego, zespół Living Labu ds. żywności zdecydował o zmianie zakresu działań.

Od kwietnia 2022 r. warszawski Living Lab ds. żywności będzie się zajmował dwoma wyzwaniami:

  1. Optymalizacją dystrybucji żywności w kontekście kryzysu uchodźczego w Warszawie;
  2. Wsparciem w dziedzinie ograniczenia marnowania żywności dla warszawskich lokali gastronomicznych.

Zostaną przeprowadzone badania terenowe i warsztaty, do których zostaną zaproszeni różni interesariusze. Planowane jest opracowanie co najmniej jednego rozwiązania technologicznego dla jednego z tych dwóch tematów. W wyniku wypracowania innowacyjnych modeli działania będą mogły powstać i rozwijać się na rynku nowe firmy i organizacje, związane z miejskimi systemami żywnościowymi.

Projekty pilotażowe w różnych miastach pomogą zidentyfikować bariery w powielaniu miejskich innowacji żywnościowych w całej Europie.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://foodtrails.milanurbanfoodpolicypact.org/.

ZESPÓŁ:

Urząd m.st. Warszawy

Natalia Boitot, koordynatorka projektu (Biuro Współpracy Międzynarodowej)

Katarzyna Wrońska, koordynatorka Living Labu (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

Uniwersytet SWPS

Karol Olejniczak – ekspert wiodący, Doktor habilitowany nauk o polityce publicznej i współzałożyciel firmy badawczej EGO s.c.

Igor Lyubashenko

Bartosz Ledzion

Kamila Czerwińska

Paulina Grabowska

Flaga Unii Europejskiej oraz projektu Food Trails