null

FOOD TRAILS. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo projektu Food Trails

Międzynarodowy projekt pn. FOOD TRAILS. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030 uzyskał dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020.

Międzynarodowy projekt pn. "FOOD TRAILS. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030" uzyskał dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020.

Tytuł oryginalny: "FOOD TRAILS. Building pathways towards FOOD 2030-led urban food policies"

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Źródło dofinansowania: program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”
Lider: Comune di Milano (Miasto Mediolan; Włochy)
Pozostali partnerzy: 18 podmiotów z następujących krajów: Włochy, Grecja, Francja, Wielka Brytania, Polska, Portugalia, Belgia, Holandia, Norwegia, Dania, Albania
Jednostki realizujące w ramach m.st. Warszawy: Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Rozwoju Gospodarczego
Wartość całkowita (wszyscy partnerzy): 12.185.827,14 €
Wartość całkowita (m.st. Warszawa): 571.225,00 €
Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 100%
Okres realizacji: 16.10.2020 – 15.10.2024

Celem projektu jest wsparcie powstania i rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych w miastach.

W ramach projektu 11 europejskich miast zrealizuje projekty pilotażowe, w których ramach powoła do życia i poprowadzi 11 Living Labów. Umożliwią one koordynację transformacji żywnościowej w każdym z miast przy szerokim udziale interesariuszy.

W 2015 r. ponad 100 miast na całym świecie, w tym m.st. Warszawa, podpisało Mediolański Pakt o miejskiej polityce żywnościowej. Pakt stworzył podstawę do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki żywnościowej oraz poszukiwania rozwiązań dla wyzwań i problemów, których doświadczają systemy żywnościowe miast.

Projekt FOOD TRAILS będzie opierał się na tych doświadczeniach. Powstanie wspólna baza wiedzy o tym, jak podejmować skuteczne działania, monitorować ich skutki, wzmacniać zespoły pracujące nad innowacjami oraz polityką żywnościową w miastach.

M.st. Warszawa we współpracy z lokalnymi graczami systemów żywnościowych zorganizuje Living Lab, w ramach którego zostaną wypracowane priorytetowe kierunki działań dla miejskiej transformacji żywnościowej w wybranych obszarach. Living Lab będzie polem współpracy i grupą roboczą, w której biznes, nauka, władza publiczna i mieszkańcy będą wspólnie pracować nad koncepcją priorytetowych dla miasta działań dotyczących żywności oraz nad tworzeniem, walidacją i testowaniem innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze.

Projekt skupi się na innowacyjnych modelach biznesowych, których wdrożenie pozwoliłoby skracać łańcuchy dostaw, zmniejszać ilość marnowanej żywności, zapewniać wszystkim mieszkańcom równy dostęp do zdrowego i dobrej jakości jedzenia.

W wyniku wypracowania innowacyjnych modeli będą mogły powstać i rozwijać się na rynku nowe firmy i organizacje, związane z miejskimi systemami żywnościowymi.

Projekty pilotażowe w różnych miastach pomogą zidentyfikować bariery w powielaniu miejskich innowacji żywnościowych w całej Europie.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://foodtrails.milanurbanfoodpolicypact.org/

Flaga Unii Europejskiej oraz projektu Food Trails