null

Ruszają konsultacje społeczne „Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

To, jakie projekty otrzymają szansę na dofinansowanie w województwie mazowieckim, zależy od Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, którego projekt został zatwierdzony 7 września 2021 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Mazowsze w ramach tego programu otrzyma ponad 2 mld euro.

Każdy, kto chce mieć wpływ na kształt nowego programu, ma czas do 17 października 2021 r. na zgłoszenie swoich uwag i wniosków. Do tego czasu trwają bowiem konsultacje społeczne dotyczące tego programu.

Przedstawiciele samorządów, biznesu, organizacji społecznych, a także wszyscy mieszkańcy województwa mogą zgłaszać swoje opinie, uwagi i wnioski do projektu programu na kilka sposobów:

elektronicznie – wypełniając formularz dostępny na stronie https://forms.office.com/r/kr4MZ2DWjQ

pisemnie – odsyłając wypełniony formularz do zgłaszania uwag (dostępny w formacie word) na adres: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy  Europejskich, Urząd  Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

ustnie – do protokołu prowadzonego przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, gdzie został udostępniony do publicznego wglądu projekt programu.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

Więcej informacji na stronie Mazowieckiej Jednostki Wrdażania Programów Unijnych