null

Europa rewitalizuje i włącza zaniedbane obszary w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Proces rewitalizacji w Warszawie prowadzony jest od 2005 roku. W pierwszym okresie działania rewitalizacyjne realizowane były w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013, który obejmował 11% powierzchni Warszawy. Działania prowadzone były w oparciu o Mikroprogramy Rewitalizacji dzielnic zaangażowanych w proces.

Kolejny program rewitalizacji w Warszawie realizowany w latach 2014-2022 to „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022”.

W odróżnieniu od poprzedniego programu, działania rewitalizacyjne koncentrowane są na obszarze wyznaczonym w prawobrzeżnej części miasta, tj. na terenie Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

grafika mówiąca, że 8 projektów dot. rewitalizacji o łącznej wartości 66,7 mln zł otrzymało 35,1 mln zł unijnego wsparcia

 

 


7,5% 

mieszkańców Warszawy objętych programem rewitalizacji


1423 ha

powierzchnia objęta Zintegrowanym Programem Rewitalizacji


7

 liczba zmodernizowanych i zrewitalizowanych budynków na cele społeczne, w tym m.in.:

  • Centrum Kultury i Aktywności Siarczana
  • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w Pałacu Koelichenów, 
  • Ognisko Praga w Domu Kultury Praga w Pałacyku Konopackiego
  • Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci w kamienicy Ząbkowska 4
  • Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu i utworzenie w nim „Centrum Złotego Wieku” w dzielnicy Rembertów
  • Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze
  • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

14 

liczba zmodernizowanych Domów Pomocy Społecznej


1625 

liczba uczestników szkoleń aktywizujących 

Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu i utworzenie w nim „Centrum Złotego Wieku” w dzielnicy Rembertów
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze
Pałacyk Konopackiego z lotu ptaka
Zrewitalizowana kamienica przy ul. Strzeleckiej 10