null

Europa zmienia transport w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komunikacja miejska w metropolii warszawskiej to sieć autobusów, tramwajów, metra, pociągów miejskich i aglomeracyjnych. Dzięki transportowi publicznemu szybko i wygodnie poruszamy się po całym mieście oraz dojeżdżamy do wielu okolicznych miejscowości. Każdego dnia na ulice Warszawy wyjeżdża ponad 1,5 tysiąca autobusów, 400 tramwajów oraz 45 pociągów metra. Miłośnicy komunikacji rowerowej korzystają w mieście ze ścieżek rowerowych o łącznej już długości ponad 686 km.

grafika mówiąca, że 60 projektów dot. mobilności miejskiej o łącznej wartości 23,8 mld zł otrzymało 13,1 mld zł unijnego wsparcia
 

Warszawski Transport Publiczny obsłużył w 2022 roku aż 860 milionów pasażerów, co stanowi wzrost o 37% w porównaniu z rokiem 2021. Autobusy obsłużyły ponad połowę pasażerów, tramwaje 250 milionów, a metro obsłużyło 160 milionów pasażerów.

Od 2004 roku, dzięki realizowanym w Warszawie projektom unijnym, zaszły następujące zmiany w obszarze mobilności miejskiej (podane poniżej wartości dotyczą tylko efektów projektów dofinansowanych ze środków europejskich):


Autobusy elektryczne

 • 130 autobusów elektrycznych/niskopodłogowych niskoemisyjnych

 • 21 ładowarek pantografowych

 • 7 mln km – dystans, który średnio rocznie pokonują autobusy elektryczne

 • 22 mln km – dystans, jaki przejechały autobusy elektryczne od początku eksploatacji

 • 15 600 osób – łączna pojemność zakupionych w ramach projektu autobusów elektrycznych 

 • ponad 3 tys. ton – o tyle ograniczono emisję CO2 rocznie dzięki elektrykom

Autobusy gazowe 

 • 50 autobusów gazowych (30 CNG, 20 LNG)

 • 3,2 mln km – dystans, który średnio rocznie pokonują autobusy gazowe 

 • 4 mln km – dystans, jaki przejechały autobusy elektryczne od początku eksploatacji

 • 6 570 osób – łączna pojemność zakupionych w ramach projektu autobusów gazowyc

 • Autobusy gazowe charakteryzują się mniejszą emisją niektórych substancji szkodliwych, powstających w procesie spalania, w tym w szczególności bardzo szkodliwych tlenków azotu.


Metro

 • 22 – liczba stacji linii M1 (4) i linii M2 (18) (tylko stacje wybudowane, bez odcinka 3+STP Mory)

 • 22,97 km – długość odcinków metra w km (M1 – 3,87 km; M2 – 19,1 km)

 • 65 – liczba zakupionego taboru (35 Siemens Inspiro, 30 Skoda Varsowia)


Tramwaje

 • 29,05 km – długość zmodernizowanych tras tramwajowych w km

 • 8,41 km (w budowie 25,5 km) – długość nowych tras tramwajowych w km

 • 274 – liczba zakupionych wagonów niskopodłogowych

 • Trasy na których były realizowane ww. prace zostały w większości wyposażone w system sterowania ruchem tramwajowym

 • 140 – liczba wybudowanych lub zmodernizowanych przystanków

 • 99  liczba przystanków, które wyposażono w tablice systemu informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego


SKM – Szybka Kolej Miejska 

 • 8135,8 m – długość wyremontowanych jak i nowych torowisk w m 

 • 44 – łączna liczba zakupionego taboru, w tym: 13 sztuk pociągów typu 27WE, 4 sztuki pociągów typu 19WE, 6 sztuk pociągów typu 35WE, zakupiono 6 sztuk pociągów typu 31Weba oraz 15 sztuk pociągów typu 45WEa.


Ścieżki rowerowe

 • 89 km – długość ścieżek rowerowych nowych i wyremontowanych (projekty zorientowane tylko i wyłącznie na budowę ścieżek)

 • 686 km – długość ścieżek rowerowych powstałych w wyniku m.in. realizacji projektów drogowych


Parkingi “P+R”

 • 11 – liczba nowo powstałych parkingów 

 • 2606 – liczba powstałych nowych miejsc parkingowych


Drogi

 • 23,61 km  liczba wyremontowanych / przebudowanych dróg w km
autobus elektryczny stojący na przystanku na Placu Bankowym
Zobacz galerię (6 zdjęć)
jedno z wyjść/wejść na stację metra Bemowo
ułożona nawierzchnia z mat rozchodnikowych w ciągu ulicy Kasprzaka
zdjęcie SKM w Warszawie
ujęcie z lotu ptaka na ulicę Marynarską
fragment ścieżki rowerowej