null

Współpraca międzynarodowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto stołeczne Warszawa bierze udział w realizacji wielu projektów międzynarodowych, które swoim zakresem obejmują m.in. działania na rzecz: ochrony klimatu, zintegrowanego planowania energetycznego (w tym rozwiązań smart cities), zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz efektywnych energetycznie budynków, zwalczania stereotypów dotyczących cudzoziemców, usprawnienia funkcjonowania transportu miejskiego, edukacji. Głównym atutem projektów międzynarodowych jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy partnerami z całej Europy - z jednostkami badawczymi, uczelniami czy też podmiotami sektora prywatnego. Programy: Horyzont 2020, INTERREG Europa Środkowa, INTERREG Region Morza Bałtyckiego, Erasmus+, URBACT, URBACT III, Kreatywna Europa, Komisja Europejska, EuropeAid.

grafika mówiąca, że 197 projektów międzynarodowych o łącznej wartości 255,7 mln zł otrzymało 135,2 mln zł wsparcia z programów międzynarodowych

 

 


Dziedzictwo kulturowe

COME IN!

7

europejskich miast partnerskich

20

warszawskich organizacji i instytucji współpracujących

1

festiwal promujący dziedzictwo kulturowo - historyczne Targówka

15

budynków do odwiedzenia

ADESTE+

rozwój publiczności (Audience Development)

wzrost uczestnictwa i angażowanie się społeczności w działalność podmiotów kultury

powstanie Blueprint - podręcznika opisującego model wdrażania zmian i innowacji w podmiotach kultury zorientowanych na publiczność

15 partnerów z 7 krajów


Transformacja i efektywność energetyczna

P2ENDURE

projekt zakładał przeprowadzenie termomodernizacji budynków innowacyjną metodą

co najmniej 60%

oszczędności zużycia energii

10

budynków pilotażowych: w Warszawie budynek pilotażowy to Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego i Żłobek nr 8 w dzielnicy Ursynów

15 partnerów z 5 krajów

THERMOS

 • opracowanie metod sprawniejszego rozwoju systemów ciepłowniczych
 • test narzędzia THERMOS
 • 4 miasta pilotażowe
 • 4 miasta replikujące
 • 15 partnerów z 8 krajów

FEEDSCHOOLS

 • wypracowanie innowacyjnej i przyjaznej dla użytkownika aplikacji, która ułatwia przeprowadzenie audytu energetycznego budynku szkolnego
 • opracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w szkołach

SONNET

 • wykreowanie innowacji społecznych w sektorze efektywności energetycznej w ramach citylabu
 • wypracowanie innowacji społecznoorganizacyjnych opierających się na zdalnym monitoringu zużycia energii oraz przedstawianiu zaleceń gospodarstwom domowym
 • oszczędność zużycia energii wśród gospodarstw domowych uczestniczących w citylabie na poziomie 20%.

Gospodarka odpadami

URBANREC

wypracowanie nowego podejścia do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych

odzysk odpadów wielkogabarytowych na poziomie 82% w całej Europie

21 partnerów z 7 krajów

CAPITAL CITIES

 • wypracowanie systemowych rozwiązań oraz usprawnień w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych
 • wzrost ilości przetwarzanych odpadów niebezpiecznych w miastach partnerów z 0,8 mln ton w 2018 r. do 1,3 mln ton w 2023 r.
 • realizacja w 3 miastach z 3 krajów: Armenii, Polski i Albanii

BEST

 • opracowanie nowych wytycznych dotyczących poprawy efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych
 • poprawa współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i władzami
 • poprawa procesu oczyszczania poprzez inwestycje techniczne
 • poprawa jakości wód w rzekach wpadających do Morza Bałtyckiego
 • partnerem wiodącym projektu jest Miasto Helsinki

Działania na rzecz klimatu

FOOD WAVE

 • stworzenie kampanii informacyjnej (materiały edukacyjne, wydarzenia) dla młodzieży
 • uświadomienie wpływu systemu żywnościowego i nawyków związanych z nabywaniem, konsumpcją, marnowaniem żywności na zmiany klimatu
 • kampania ma dotrzeć do 15 mln młodych ludzi w krajach partnerów
 • 28 partnerów z 17 krajów, w tym Brazylii

FOOD TRAILS

 • stworzenie warszawskiego Living Labu ds. żywności zgodnie z europejską inicjatywą „FOOD 2030”
 • wypracowanie rozwiązań na rzecz ograniczenia marnowania żywności, w tym innowacyjnych modeli biznesowych
 • 11 miast, 19 partnerów z 11 krajów

Spójność społeczna

RUMOURLESS CITIES

 • zwalczanie stereotypów i uprzedzeń wobec cudzoziemców i cudzoziemek
 • promocja postaw otwartości i niezgody na przemoc i dyskryminację
 • zrealizowana gra webowa „I’m with You – Jestem z Tobą” dla dzieci w wieku 10-12 lat
 • powstało 6 scenariuszy lekcji dla nauczycieli i nauczycielek nt. przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom
 • 5 partnerów w projekcie: (Niemcy, Włochy, Rumunia, Wielka Brytania, Portugalia)
 • 1 Sieć Transferu Urbact: Sieć Rumourless Cities realizowane w ramach Sieci Transferu Urbact