null

Europa wspiera rozwój nauki i edukacji w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozwój edukacji w Warszawie opiera się na koncepcji uczenia się przez całe życie – od najmłodszych mieszkańców, poprzez uczniów, studentów, osoby czynne zawodowo, aż po emerytów. W Warszawie funkcjonuje ponad 250 szkół podstawowych, do których uczęszcza ok. 130 tys. uczniów, zaś ponad 150 szkół ponadpodstawowych mieści ok. 55 tys. uczniów w liceach ogólnokształcących i ok. 30 tys. w technikach i szkołach branżowych. Cele i wyzwania stojące przed warszawską edukacją, które mogą być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych to przede wszystkim: ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim i na każdym etapie życia, dążenie do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, cyfryzacja oświaty, ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy oraz zwiększenie mobilności młodzieży.

grafika prezentująca informację, że 260 projektów edukacyjno-naukowych o łącznej wartości 305,6 mln zł otrzymało 197,6 mln zł unijnego wsparcia

 

 


Rozwój systemu zdalnej edukacji

stworzenie bezpiecznego środowiska zapewniającego podstawowe funkcje do prowadzenia lekcji zdalnych oraz rozwój wykorzystania narzędzi IT w pracy szkół

38

zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w 38 szkołach

100

zakup oprogramowania dla ponad 100 szkół podstawowych


Edukacja i doradztwo zawodowe

162

utworzenie i wyposażenie 162 Punktów Informacji i Kariery w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

180

nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

110

nauczycieli uzyskujących kwalifikacje z obszaru doradztwa zawodowego

6 tys.

uczniów objętych wsparciem


Rozwój szkolnictwa zawodowego

11

warszawskich szkół kształcących w zawodach otrzyma wsparcie w wysokości 3,9 mln złotych (kursy, szkolenia, staże uczniowskie)

ponad 220 tys. zł

wartość sprzętu otrzymanego przez szkoły na wsparcie nauki zdalnej


Zajęcia edukacyjne

7

gmin metropolii warszawskiej

1,9 tys.

uczniów objętych wsparciem

164

nauczycieli z 38 szkół metropolii warszawskiej, których wyniki z egzaminów zewnętrznych są poniżej średniej, udoskonali kompetencje zawodowe

38

 szkół metropolii warszawskiej uzyska doposażenie bazy dydaktycznej

zdjęcie klasy (dzieci w wieku ok. 13 lat) siedzącej w ławkach; dzieci są uśmiechnięte, część z nich zgłasza się do wypowiedzi poprzez podniesienie ręki
Zobacz galerię (6 zdjęć)
powierzania biurowa typu open space, przy biurku z 4 monitorami siedzą i rozmawiają dwie kobiety
dwóch chłopców siedzi za biurkiem i opiera się rękami; obok sterta książek i globus; ich wizerunki są przedstawione na ekranie laptopa, przed którym siedzi uczeń lub uczennica (postać widoczna bokiem)
Uczeń szkoły średniej przy tablicy rozwiązuje zadanie przed klasą i nauczycielem
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeprowadzają eksperymenty trzymając probówki w rękach
zajęcia warsztatowe w szkole zawodowej, dwóch chłopców pokazuje wyniki swojej pracy nauczycielowi