null

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób musi być wzmocnione

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawiony przez Komisję pakiet środków mających na celu przeciwdziałanie skutkom wybuchu epidemii oraz łagodzenie jej wpływu na gospodarkę UE, w tym wykorzystanie unijnego mechanizmu ochrony ludności oraz wspólnej procedury udzielania zamówień na mocy decyzji w sprawie transgranicznego zagrożenia zdrowia, celem zapewnienia odpowiednich dostaw sprzętu ochronnego w całej Europie.

Niezbędne jest jednak również wzmocnienie kompetencji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC, aby umożliwić mu stałe i dokładne monitorowanie sytuacji medycznej, nadzór oraz zbieranie danych, a także możliwość podjęcia szybkich i odpowiednich środków, które państwa członkowskie mogą wdrożyć bezpośrednio.

Żałujemy, że w latach 2013-2018 liczba pełnoetatowych pracowników ECDC została zmniejszona o 20, ale ufamy, że Komisja i państwa członkowskie znajdą niezbędne zasoby w ramach istniejących procedur budżetowych, aby zaradzić tej sytuacji” - napisał  w imieniu koordynatorów grup politycznych oraz przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności poseł do PE Pascal Canfin (Renew, FR).

Kontekst

Europejskie Centrum ds. zapobiegania i kontroli chorób zostało utworzone w 2004 r. w celu zapewnienia ochrony Europy przed chorobami zakaźnymi. Parlament podniósł już potrzebę wzmocnienia ECDC w swoim sprawozdaniu nt. rozporządzenia ustanawiającego Centrum. Wezwanie to zostało powtórzone w 2012 r. w ramach przyjęcia decyzji w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.

Źródło: Parlament Europejski