null

Europejski Wykład Otwarty - Seminarium Naukowe

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

“Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe”

12.03.2020 r., godz. 11.45–14.00

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

Al. Niepodległości 162, Budynek G, Sala 152

 

Organizator:

·         Katedra Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

 

Współorganizatorzy:

·         Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH

·         Centrum Stosunków Międzynarodowych

·         Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

·         Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej

·         Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

·         Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych

·         Team Europe w Polsce

·         Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP

 

 

Program

 

11.45–12.00 – Otwarcie seminarium

·         prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski – Prorektor do spraw dydaktyki i studentów SGH, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

·         dr Marta Pachocka Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Team Europe w Polsce

·         Eliza Szklarczyk-Amati – Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

12.00–12.30 – Wykłady otwierające

·         prof. dr hab. Ewa Latoszek Dyrektor Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej

·         prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

12.30–13.45 – Panel ekspercki “Priorytety Komisji Europejskiej w latach 2019–2024 wobec wyzwań krajowych, regionalnych i globalnych”

 

Moderator: Eliza Szklarczyk-Amati – Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

·         dr hab. Beata Piskorska – Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych, Team Europe w Polsce

·         Piotr Maciej Kaczyński – Centrum Stosunków Międzynarodowych, Team Europe w Polsce

·         dr Aleksandra Szczerba-Zawada Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP, Team Europe w Polsce

·         dr Marta Pachocka – Instytut Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Team Europe w Polsce

13.45–14.00 – Zamknięcie seminarium

 

Załączniki: