null

Europejski Rok Umiejętności 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie ilustracyjne do artykułu, ręce damskie piszące na klawiaturze komputera

Żyjemy w czasach, w których trudno nam przewidzieć, jakie będą zawody przyszłości. Zdecydowanie łatwiej zaś jest mówić o kompetencjach przyszłości.

Ogromne znaczenie ma dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy. Nowy raport -  World Economic Forum „The Future of Jobs” wskazuje na kluczowe kompetencje pożądane przez pracodawców: myślenie analityczne, myślenie kreatywne, elastyczność, zwinność, motywacja i samoświadomość, ciekawość i umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętności technologiczne, niezawodność, empatia, umiejętność aktywnego słuchania, przywództwo i wpływ społeczny. Jak widać, kompetencje cyfrowe idą w parze z kompetencjami społecznymi.

Również autorzy raportu „Kompetencje jutr@” doszli do wniosku, że bez kompetencji miękkich cyfryzacja nie będzie dobrze służyć rozwojowi społeczeństw.

Europejski Rok Umiejętności ma przynieść realne i konkretne działania zapisane w „Programie na rzecz umiejętności”:

Działanie 1: Europejski akt na rzecz umiejętności mający na celu zapewnienie, że ludzie mają odpowiednie umiejętności do pracy

Działanie 2: Poprawa dostępności informacji na temat umiejętności

Działanie 3: Wsparcie UE dla strategicznych krajowych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji

Działanie 4: Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) służących zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

Działanie 5: Rozwinięcie Inicjatywy Europejskich Uniwersytetów i podnoszenie kwalifikacji naukowców

Działanie 6: Umiejętności wspierające transformację ekologiczną i cyfrową

Działanie 7: Zwiększenie liczby absolwentów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki oraz wspieranie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności przekrojowych

Działanie 8: Narzędzia i inicjatywy wspierające ludzi na ścieżkach uczenia się przez całe życie - prawo do szkolenia i uczenia się przez całe życie jest zapisane w europejskim filarze praw socjalnych i staje się rzeczywistością w całej Europie.

Działanie 9: Inicjatywa dotycząca indywidualnych kont edukacyjnych

Działanie 10: Europejskie podejście do mikroreferencji

Działanie 11: Nowa platforma Europass

Działanie 12: Poprawa ram umożliwiających odblokowanie publicznych i prywatnych inwestycji w umiejętności

Więcej informacji o Europejskim Roku Umiejętności na stronie Komisji Europejskiej