null

Europejska Nagroda Obywatelska

Drukuj link otwiera się w nowej karcie


Jesteś Europejczykiem i posiadasz w swoim dorobku nadzwyczajne osiągnięcia lub znasz taka osobę? Już dziś można ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską za realizowane projekty i przedsięwzięcia.

Nie musisz zgłaszać się w pojedynkę! Do grona kandydatów mogą dołączyć obywatele, grupy obywateli, stowarzyszenia i organizacje.

Nagroda przyznawana jest w następujących dziedzinach:

·         projekty na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej;

·         projekty obejmujące długoterminową ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego;

·         projekty związane z tematyką danego roku europejskiego (jeżeli dotyczy); 

·         projekty w konkretny sposób odzwierciedlające wartości zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Termin nadsyłania kandydatur: 20/04/2020 23:59 (czasu obowiązującego w Brukseli)

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize

oraz pod adresem: CitizensPrize@ep.europa.eu

 

Źródło: Parlament Europejski