null

Badanie Eurobarometr: Europejczycy uważają zmianę klimatu za najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opublikowane 5 lipca 2021 roku nowe badanie Eurobarometr pokazuje, że w opinii obywateli europejskich zmiana klimatu jest najpoważniejszym problemem, przed którym stoi świat.

Ponad dziewięciu na dziesięciu badanych uważa zmianę klimatu za poważny problem (93 proc.), przy czym prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) uważa ją za bardzo poważny problem.

Grafika prezentująca wyniki badania Eurobarometr - 93% respondentów uważa zmianę klimatu za poważny problem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na pytanie o najpoważniejszy problem, przed którym stoi świat, ponad jedna czwarta (29 proc.) wskazała zmianę klimatu (18 proc.), pogorszenie stanu przyrody (7 proc.) lub problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem (4 proc.).

Jeśli chodzi o reakcję polityczną, dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (90 proc.) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, a jednocześnie skompensować pozostałe emisje, aby UE stała się neutralna dla klimatu do 2050 r.

grafika ilustrująca wyniki badania Eurobarometr - 90% Europejczyków uważa, że do 2050 roku emisję gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum

Blisko dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (87 proc.) uważa, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a ten sam odsetek uważa, że ważne jest, aby UE wspierała poprawę efektywności energetycznej.

grafika a na niej wynik badania Eurobarometr - 87% Europejczyków uważa, że UE powinna wyznaczyć ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział:

Pomimo pandemii i trudności ekonomicznych, przed którymi stoją Europejczycy, wsparcie dla działań w dziedzinie klimatu utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Europejczycy dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej i oczekują od przemysłu, rządów i Unii Europejskiej podjęcia działań. Liczby zawarte we wspomnianym badaniu Eurobarometr służą jako wezwanie do mobilizacji skierowane do polityków i przedsiębiorstw. Dla Komisji Europejskiej stanowią one dodatkową motywację do sfinalizowania prawodawstwa „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, które przedstawimy jeszcze w tym miesiącu, abyśmy mieli pewność, że osiągniemy nasze cele w zakresie klimatu.

 

Specjalne badanie Eurobarometr nr 513 na temat zmiany klimatu objęło 26 669 obywateli z różnych grup społecznych i demograficznych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono w okresie od 15 marca do 14 kwietnia 2021 r. W miarę możliwości przeprowadzono bezpośrednie wywiady, ale w wyniku ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 niektórzy respondenci wypełnili ankietę online.

Więcej informacji - Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Specjalny Eurobarometr poświęcony zmianie klimatu

Zestawienie informacji na temat państw członkowskich

Europejski Zielony Ład

Europejskie prawo o klimacie