null

Działanie Food Wave na rzecz uchodźców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Flagi Polski i Ukrainy w kształcie serc.

W ramach projektu europejskiego Food Wave, skierowanego do młodzieży w wieku 15-35 lat, Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi działania mające na celu uświadomienie wpływu systemu żywnościowego i nawyków związanych z nabywaniem, konsumpcją, marnowaniem żywności na zmiany klimatu. Ważnym wymiarem projektu jest zaangażowanie i zaktywizowanie młodzieży i mieszkańców.

W związku z wojną w Ukrainie i zaistniałym kryzysem humanitarnym w Warszawie, podjęto decyzję o zmianie zakresu jednego z działań. Zamiast gry miejskiej powstanie działanie na rzecz uchodźców łączące żywność i klimat

Co roku, profesorowie uniwersytetu SWPS, Karol Olejniczak i Igor Lyubashenko, prowadzą zajęcia z projektowania polityk publicznych w ramach Policy Lab. Studenci poznają najpierw teorię przedmiotu  a następnie współtworzą rozwiązanie w oparciu o konkrety przykład.

W tym semestrze, ponad 100 studentów pierwszego roku psychologii podejmie wyzwanie opracowania dla projektu Food Wave i dla m.st. Warszawa działania na rzecz integracji młodzieży z Ukrainy za pomocą praktyk żywnościowych.

W Policy Labie biorą również udział zewnętrzni eksperci, m.in. z dziedziny badań nad migracjami i socjologii jedzenia, aby zapewnić studentom podstawową wiedzę w kluczowych obszarach dla współtworzenia rozwiązania.

Budżet przewidziany oryginalnie na inne działanie zostanie przeznaczony na wdrożenie i realizację działania wybranego spośród pomysłów studentów.

Razem możemy więcej!

#FoodWaveProject

#CatchTheWave

#StandwithUkraine