null

Dostarczenie innowacyjnych, zaawansowanych systemów wspierających bezpieczeństwo w transporcie publicznym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu: Dostarczenie innowacyjnych, zaawansowanych systemów wspierających bezpieczeństwo w transporcie publicznym (ang. Prevent PCP - Procurements of innovative, advanced systems to support security in public transport)

Beneficjent (ewentualnie Lider projektu i Partnerzy projektu): Liderem projektu jest Engineering Ingegneria informatica SpA (Włochy) Pozostali partnerzy: 24 podmioty z następujących krajów: Włochy, Grecja, Francja, Polska, Portugalia, Belgia, Niderlandy Hiszpania. Jednostki realizujące w ramach m.st. Warszawy: Zarząd Transportu Miejskiego, Biuro Współpracy Międzynarodowej,

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 13 332 146,75 €

Wartość całkowita projektu (m.st. Warszawa): 3600 € 

Wartość wkładu miasta: 0 zł

Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 100%

Źródło finansowania (program operacyjny, oś priorytetowa, działanie, etc.): Program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020

Okres realizacji: Od 01 września 2021 do 31 sierpnia 2024

Opis projektu: Celem projektu Prevent PCP jest przeprowadzenie innowacyjnego zamówienia publicznego (PCP), w wyniku którego zostanie opracowane i stworzone rozwiązanie umożliwiające wykrywanie przedmiotów pozostawionych bez nadzoru na stacjach kolejowych oraz śledzenie ich właścicieli.

Projekt jest kontynuacją projektu Prevent, w którym ZTM brał udział w charakterze Obserwatora / Partnera Wspierającego.

Pierwsza edycja projektu, która trwała od maja 2019 roku do lipca 2020 roku, pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych kwestii związanych z niebezpieczeństwem i zagrożeniami w transporcie publicznym. Jednym z nich jest ryzyko związane z porzuconym bagażem lub przedmiotem. Celem aktualnego projektu Prevent PCP jest stworzenie rozwiązań (min. 2 prototypów) i przeprowadzenie działań pilotażowych, które umożliwią identyfikację i przeciwdziałanie takim zagrożeniom.

Rolą ZTM jest uczestniczenie w pracach Grupy Obserwacyjnej Użytkowników. Polega ona na opiniowaniu działań, technologii oraz rozwiązań wdrażanych w Prevent PCP w roli zewnętrznych ekspertów projektu, w celu zapewnienia, że rozwijana technologia będzie odpowiadać potrzebom użytkowników.