null

Dostarczanie masek ponad granicami: Jednolity rynek UE chroniący zdrowie obywateli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przewodniczące parlamentarnej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Petra De Sutter (Zieloni/EFA, BE) oraz Komisji Transportu Karima Delli (Zieloni/EFA, FR), z zadowoleniem przyjęły szybkie zatwierdzenie przez ministrów transportu UE decyzji w sprawie wsparcia tzw. zielonych pasów dostaw (nadających priorytet transportowi niezbędnych towarów, takich jak żywność, a także niezbędny sprzęt medyczny i ochronny), zgodnie z sugestiami posłów do PE i Komisji. Celem nowych i pilnych działań związanych z pandemią COVID-19 jest ochrona zdrowia i utrzymanie dostępności towarów i podstawowych usług na rynku wewnętrznym UE.

"Całkowite zamknięcie granic może wydawać się najbezpieczniejszym sposobem ochrony naszych obywateli, ale wszyscy jesteśmy zależni od importu z innych państw członkowskich, aby nasze dostawy były nieprzerwane. Zagwarantowanie niezakłóconego transportu niezbędnych towarów, takich jak żywność, oraz zagwarantowanie nieprzerwanych dostaw niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego gwarantuje, że kryzys ten nie przerodzi się w katastrofę. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że musimy współpracować także w zakresie zdrowia publicznego," powiedziała przewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

" Wprowadzenie tak zwanych "zielonych pasów" - zwłaszcza dla sprzętu medycznego i ochronnego - ma ogromne znaczenie w nadchodzących dniach i tygodniach", powiedziała Przewodnicząca, odnosząc się do zobowiązania podjętego przez państwa członkowskie w zakresie dostaw sprzętu medycznego".

Przewodnicząca Komisji Transportu Karima Delli powiedziała, że sprawne przekraczanie granic i koordynacja między państwami członkowskimi będzie miała zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia tego kryzysu. "Musimy znaleźć sposoby, by utrzymać nasze systemy transportowe w ruchu i zmniejszyć kolejki, by zaoszczędzić czas i pieniądze. Jesteśmy gotowi do wspólnego i szybkiego działania oraz wspieramy kierowców i cały sektor transportu, który niestrudzenie pracuje nad utrzymaniem przepływu towarów w czasie tego kryzysu. Przypominam również o pilnej potrzebie wdrożenia środków mających na celu wyeliminowanie widmowych lotów. Linie lotnicze muszą mieć zapewnione gwarancje dotyczące przyszłych przydziałów ;iejsc na lotniskach. Jest to jedyny sposób, aby zapobiec pustym lotom w UE" - podsumowała.

 

Źródło: Parlament Europejski