null

DG REGIO ogłasza nabór zgłoszeń!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo konkursu DG Regio - Innovative implementation of the partnership principle in Cohesion Policy

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) organizuje nabór zgłoszeń w ramach projektu pt. „Innovative implementation of the partnership principle in Cohesion Policy”. Aplikować mogą instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, beneficjenci oraz organizacje obywatelskie.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) organizuje nabór zgłoszeń w ramach projektu pt. „Innovative implementation of the partnership principle in Cohesion Policy”.

Aplikować mogą instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, beneficjenci oraz organizacje obywatelskie. Składane wnioski mogą dotyczyć projektowania, wdrażania i/lub monitorowania programu, a także strategii dla jednego z celów polityki spójności lub konkretnej inwestycji w ramach programów 2021-2027.

Aplikujący mogą liczyć na wsparcie techniczne ekspertów z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pomoc otrzyma maksymalnie 10 wniosków, podpisanych wspólnie przez instytucję publiczną i organizację pozarządową. Wnioski mogą dotyczyć projektowania, wdrażania i/lub monitorowania programu, ale także strategii specyficznej dla jednego z pięciu celów polityki spójności lub konkretnej inwestycji w ramach programów 2021-2027. Nie zwlekaj, termin składania wniosków upływa 30 kwietnia br.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.