null

CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje dotyczące projektu

Nazwa projektu: CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu: 247 240,00 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 247 240,00 PLN

Źródła finansowania: Horizon 2020 / Topic: ICT

Opis projektu:

„CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development” to 3-letni projekt wspierający innowacyjną współpracę między uniwersytetami i rynkiem pracy w obszarze kultury w Europie.

Tematem projektu są relacje organizacji kulturalnych z publicznością. U podstaw przedsięwzięcia leży europejski oraz międzysektorowy transfer wiedzy i wzmacnianie kompetencji praktyków, absolwentów i studentów kierunków studiów w tym obszarze. W skład międzynarodowego zespołu weszło 54 badaczy, nauczycieli akademickich oraz szkoleniowców reprezentujących uniwersytety oraz organizacje eksperckie w 5 krajach UE: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii i Polski. W ramach współpracy zaprojektują oni m.in. program dydaktyczno-szkoleniowy (tzw. Twin-track programme) w zakresie rozwoju publiczności. Obejmie on zarówno studentów kierunków nawiązujących do zarządzania w kulturze jak i praktyków, dla których nowa wiedza i umiejętności mogą być użyteczne w ich codziennej pracy. Program będzie oparty o interdyscyplinarne moduły treningowe wykorzystujące zarówno formalne jak i nieformalne metodologie nauczania. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy akademickie, cykle szkoleniowe dla praktyków, szkoły letnie oraz międzynarodowe konferencje. Szacuje się, że do końca 2019 roku z różnorodnej oferty programowej skorzysta łącznie do pół tysiąca osób.

Polski zespół, w skład którego weszli pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM) oraz Miasta Stołecznego Warszawa, podejmie współpracę z należącymi do grupy najbardziej uznanych i kompetentnych ośrodków w Europie specjalizujących się w tematyce zarządzania organizacjami w sektorze kultury. Są to: Universidad de la Iglesia de Deusto (Hiszpania), Goldsmiths’ University of London (Wielka Brytania), Fondazione Fitzcarraldo (Włochy), The Audience Agency (Wielka Brytania), Center for Kunst & Interkultur (Dania), Asimétrica (Hiszpania), Melting Pro Learning (Włochy), ENCATC Network (Belgia).