null

Chorwacja od 1 stycznia 2023 wchodzi do strefy euro

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Chorwacja od 1 stycznia 2023 wchodzi do strefy euro. Tym samym liczba państw w UE z walutą 'euro' będzie wynosiła 20. Mimo że euro będzie oficjalną walutą Chorwacji od 1 stycznia 2023 roku, to jednak do końca roku ceny towarów i usług będą podawane zarówno w kunach, jak i w euro.

grafika z napisem 'Welcome to EURO Family, Croatia' oraz symbol waluty euro i flaga Chorwacji
 

W jednym z trzech aktów prawnych określono kurs wymiany. Został on ustalony na 7,53450 kuny za 1 euro. Odpowiada to obecnemu kursowi centralnemu kuny w unijnym mechanizmie kursowym (ERM II).

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak kraje przystępują do strefy euro, zapoznaj się z tą ciekawą infografiką.

Warunkiem wejścia do strefy euro jest spełnienie wszystkich kryteriów konwergencji. Kryteria te są ujęte w art. 140 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Gospodarcze kryteria konwergencji to:

1. Stabilne ceny

Stopa inflacji może najwyżej o 1,5 punktu procentowego przekraczać inflację 3 najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich.

2. Długotrwała równowaga finansów publicznych

Zainteresowane państwo nie powinno być objęte procedurą nadmiernego deficytu.

3. Stabilny kurs walutowy

Zainteresowane państwo musi od co najmniej 2 lat uczestniczyć w mechanizmie kursowym (ERM II). W tym czasie jego waluta nie może wykazywać silnych wahań względem centralnego kursu ERM II, a jej dwustronny centralny kurs nie może być obniżany względem euro.

4. Stabilne długoterminowe stopy procentowe

Długoterminowe stopy procentowe mogą najwyżej o 2 punkty procentowe przekraczać stopy 3 najstabilniejszych pod względem cen państw członkowskich.

Konwergencja prawna

Kandydaci do członkostwa w strefie euro muszą także zapewnić, by ich przepisy krajowe były zgodne z Traktatem i ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).