null

Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych – trwa nabór wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 15 kwietnia 2024r. można składać wnioski o unijne dofinansowanie przez system MEWA 2.0. na budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych.

Konkurs dotyczy tylko Regionu Mazowieckiego Regionalnego. Planowane inwestycje w ramach naboru muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 r. lub odpowiedniego dokumentu planowania transportu na poziomie lokalnym. Pula dostępnych środków wynosi aż 143 mln zł.

Trwa konkurs z Działania 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego w Regionie Mazowieckim Regionalnym (RMR). Wnioski można składać do 15 kwietnia 2024 r.

Na dofinansowanie mogą liczyć działania z zakresu budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, ale  inwestycje muszą spełniać następujące wytyczne: muszą stanowić bezpośrednie połączenia do:

  • sieci TEN-T,
  • węzłów transportowych,
  • obiektów P+R,
  • dworców i stacji kolejowych,
  • lotnisk
  • terenów inwestycyjnych,
  • terminali intermodalnych,
  • centrów logistycznych,
  • przejść granicznych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest również założenie, że inwestycje drogowe realizowane na obszarach miast nie mogą obejmować budowy nowych, ani zwiększać pojemności lub przepustowości istniejących dróg lub parkingów. Dodatkowo nie mogą przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w obszarach miejskich. Ograniczenie to nie dotyczy obwodnic i obiektów P+R.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.

Grafika ilustrująca treść artykułu