null

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap IV

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV

Wartość projektu: 14 254 363,40 zł

Wkład m.st. Warszawy:  10 573 127,63 zł

Wartość dofinansowania: 3 681 235,77 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

Głównym celem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Projekt pn. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV” to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, które umożliwiło rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Parking naziemny na 235 samochodów osobowych (w tym 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz na 140 miejsc dla rowerów powstanie w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Żerań, w rejonie skrzyżowania ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej umożliwia podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej. Dodatkowo projekt obejmował swoim zakresem zagospodarowanie parkingu zielenią, system pobierania opłat, budynek socjalno-techniczny oraz elementy odnawialnych źródeł energii (OZE). Na terenie parkingu można także skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, co umożliwia korzystanie z różnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku.

Działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź przekładają się na zwiększenie wydajności układu transportowego, w tym przede wszystkim popularyzację transportu zbiorowego, dzięki czemu skraca się czas dojazdu do Warszawy z poszczególnych lokalizacji – zarówno wewnątrz WOF jak i całego obszaru Mazowsza. Wybudowany parking przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, drgań i hałasu oraz zmniejszenia zatłoczenia w Warszawie poprzez ograniczenie podróży samochodami osobowymi. Zrealizowane działanie poprawiły więc płynność ruchu i ograniczają negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 14.08.2018 r.

Załączniki: