null

Budowa i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz zagospodarowaniem terenu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 25.10.2021 r. zostały opublikowane wyniki pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z ww. wynikami poniższy wniosek o dofinansowanie złożony przez m.st Warszawa otrzymał dofinansowanie w kwocie zgodnej z wnioskowaną:

Budowa i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz zagospodarowaniem terenu: wnioskowana kwota 30.000.000,00 zł, wartość projektu: 35.500.000,00 zł - zadanie planowane do realizacji przez Urząd Dzielnicy Targówek.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Miasto stołeczne Warszawa otrzymało 149 000 000 zł.