null

Brexit: obawy Parlamentu o prawa obywateli

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Parlament Europejski przedyskutuje i zagłosuje nad rezolucją dotyczącą wielu kwestii, z którymi obywatele (zarówno obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii, jak i obywatele Wielkiej Brytanii mieszkający w pozostałej części UE) będą musieli się zmierzyć po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

 

W projekcie rezolucji podkreślono, że Umowa o Wystąpieniu zawiera sprawiedliwe i wyważone postanowienia mające na celu ochronę praw obywateli w okresie przejściowym i po jego zakończeniu. Posłowie podkreślają, że dokładne wdrożenie postanowień umowy ma zasadnicze znaczenie dla ochrony osób, których ona dotyczy, ich rodzin i praw w zakresie zabezpieczenia społecznego w perspektywie długoterminowej.

 

Szczególną uwagę poświęcono programowi rozliczeń pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem oraz wezwano rządy państw członkowskich do konsekwentnego i adekwatnego podejścia do obywateli Zjednoczonego Królestwa rezydujących w UE.

 

Kontekst

 

Aby Umowa o Wystąpieniu pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem weszła w życie, musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski zwykłą większością oddanych głosów (art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). Głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się po zakończeniu procesu ratyfikacji w Zjednoczonym Królestwie.

 

Debata: wtorek, 14 stycznia

Głosowanie: środa, 15 stycznia

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Źródło: Parlament Europejski