null

Energooszczędne użytkowanie budynku szkolnego przez uczniów i nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Energooszczędne użytkowanie budynku szkolnego przez uczniów i nauczycieli

W ramach dążenia do ograniczenia zużycia energii oraz ochrony środowiska naturalnego, coraz większą uwagę poświęcamy efektywnemu użytkowaniu budynków, w tym także szkolnych. Wynika to z rosnącej świadomości ekologicznej i idącej za nią chęci ograniczenia zagrożeń wynikających z globalnego ocieplenia. Argumenty środowiskowe idą tu w parze z ekonomią, bo efektywne użytkowanie szkół to także konkretne oszczędnościw naszym miejskim budżecie.

Budynki szkolne są miejscem, gdzie codziennie przebywa duża liczba uczniów i nauczycieli. Dlatego też efektywne zarządzanie energią może przyczynić się także do promowania zachowań proekologicznych na innych polach. Oto kilka kluczowych wskazówek jak przyczynić się do podniesienia efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, ale także często w naszym własnym domu:

Świadomość zużycia energii

Pierwszym krokiem do oszczędności energii jest zrozumienie, jakie urządzenia i zachowania mają największy wpływ na jej zużycie. Nauczyciele powinni edukować uczniów w obszarze sposobów wykorzystywania energii w sposób świadomy, zwracając uwagę na energooszczędne korzystanie z ogrzewania i oświetlenia, czy też urządzeń elektronicznych.

Wykorzystanie energooszczędnych urządzeń

Zastosowanie energooszczędnych urządzeń, takich jak oświetlenie LED czy nowoczesne systemy ogrzewania i wentylacji oraz dbałość o ich prawidłowe funkcjonowanie.

Zarządzanie oświetleniem

Dbałość o wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach, w których nie przebywają; korzystanie z naturalnego światła dziennego; stosowanie energooszczędnych żarówek i świetlówek.

Ograniczenie zużycia wody

Oszczędne korzystanie z wody, w tym ograniczenie czasu spędzanego pod prysznicem w szkolnych łazienkach, stosowanie perlatorów do baterii oraz naprawa przeciekających kranów. Energia jest wykorzystywana do uzdatniania, podgrzewu i transportowania wody; wielkość zużycia wody wpływa na zużycie energii.

Promowanie recyklingu

Recykling nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także redukuje zużycie energii potrzebnej do produkcji nowych materiałów. Aktywna promocja segregacji odpadów i recykling w szkole, przyczynia się do ogólnej poprawy stanu środowiska.

Korzystanie z transportu publicznego lub roweru

Redukcja emisji dwutlenku węgla nie dotyczy tylko samego budynku szkolnego, ale również sposobu, w jaki do niego dotrzemy. Promowanie transportu publicznego, rowerów czy też organizowanie wspólnych przejazdów autem może znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Podsumowując, energooszczędne użytkowanie budynków szkolnych wymaga zaangażowania zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poprzez świadome działania oraz współpracę można znacząco zmniejszyć zużycie energii, co nie tylko pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, ale także przynosi korzyści finansowe. Edukacja w zakresie efektywnego użytkowania zasobów jest kluczowym elementem budowania zrównoważonej przyszłości dla następnych pokoleń.

Projekty pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” i „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2” korzystają z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG w ramach programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.