null

Termomodernizacja Szkoły nr 312

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pierwszego września 1997 roku, Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie otrzymała nową siedzibę przy ul. Umińskiego 12. W tych latach była to najnowocześniejsza i największa placówka na Pradze-Południe, a może nawet w całej Warszawie. Od początku została nazwana przez społeczność lokalną - KOLOROWĄ SZKOŁĄ, między innymi ze względu na pomalowane na różne kolory elementy elewacji budynku.

W ramach projektu do projektu pn. „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy” i dzięki wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków z Unii Europejskiej, w lipcu 2023 roku rozpoczęła się termomodernizacja placówki. W budynku szkoły wymieniono stare oświetlenie na bardziej nowoczesne, energooszczędne, ekologiczne i wydajne; zamieniono okna i drzwi zewnętrzne na wykonane z najlepszych polskich profili systemów aluminiowych. Elewacja budynku została oczyszczona i odnowiona.

Największym przedsięwzięciem tej termomodernizacji była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Działania Pani Dyrektor Ewy Adamskiej związane z termomodernizacją spotkały się z dużym zainteresowaniem i poparciem społeczności lokalnej, o czym świadczą pozytywne reakcje w mediach społecznościowych - na szkolnym profilu Facebooku i Instagramie:

Strona na instagramie

 

W programie telewizji POLSAT  #Jesteśmy dla dzieci ukazał się film przedstawiający proces termomodernizacji budynku. 

#JESTEŚMY DLA DZIECI - bezpieczna i aktywna szkoła

Artykuł w serwisie Polsat News

 

Szkoła przystąpiła również do projektu: pt. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy”, dzięki któremu sfinansowano instalację paneli fotowoltaicznych na dachu szkoły (budynek A).

Efektem przystąpienia SP 312 do obydwu projektów są mniejsze wydatki na energię elektryczną i lepsze utrzymanie ciepła w budynku szkoły.

Projekty pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st Warszawy – zakres 1” oraz "Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - Zakres 2" w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, korzystają z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem programu jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu”.

 

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, Grafika Opis wygenerowany automatycznie                                                     Obraz zawierający tekst, clipart, logo, Grafika Opis wygenerowany automatycznie