null

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w parze z edukacją ekologiczną

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W czasach, w których świadomość ekologiczna jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych, instytucje publiczne podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej. Istotną inicjatywą nabierającą w ostatnim czasie tempa jest termomodernizacja budynków szkół publicznych. Pomaga to odchodzić od paliw kopalnych, które negatywnie wpływają na środowisko oraz tworzyć optymalne środowisko do nauki dla uczniów. Jedną ze szkół, która rozpoczęła proces termomodernizacji jest szkoła podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju mieszcząca się na Mokotowie przy ul. Cieszyńskiej 8.

Zrozumienie procesu termomodernizacji

Termomodernizacja polega na poprawie charakterystyki cieplnej budynku za pomocą różnych środków, takich jak lepsza izolacja, optymalizacja systemów grzewczych i zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej. Proces ten zastosowany w budynkach szkół publicznych nie tylko zmniejsza zużycie energii, ale także przyczynia się do stworzenia zdrowszej i wygodniejszej przestrzeni do nauki zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Efektywność energetyczna dla bardziej ekologicznego jutra

Szkoły publiczne to często „serce” lokalnej społeczności, które służą jako centra edukacji i interakcji społecznych. Wdrażając działania termomodernizacyjne, instytucje te mogą znacząco zmniejszyć swój ślad węglowy i być wzorem dla innych instytucji publicznych, ale też po prostu dla mieszkańców. Zastosowanie materiałów izolacyjnych, wymiana zwykłych okien na energooszczędne i wdrażanie inteligentnych systemów ogrzewania przyczyniają się do bardziej zrównoważonej gospodarki energią. W szkole podstawowej nr 33 w ramach aktualnie wykonywanej modernizacji postanowiono wymienić okna, ocieplić ściany budynku, zmodernizować węzeł centralnego ogrzewania, wymienić grzejniki, zmienić oświetlenie, ocieplić dach oraz zainstalować panele fotowoltaiczne.

Tworzenie wygodnej przestrzeni do nauki

Komfortowe środowisko do nauki ma duże znaczenie dla dobrego samopoczucia uczniów i efektywności nauczania. Termomodernizacja zapewnia utrzymanie w salach lekcyjnych optymalnej temperatury (ograniczając przeciągi i wahania temperatur). To nie tylko poprawia jakości uczenia się, ale także polepsza koncentrację i zwiększa uwagę uczniów.

Oszczędności finansowe na inwestycje edukacyjne

O ile początkowe koszty termomodernizacji mogą wydawać się znaczne, o tyle długoterminowe korzyści finansowe są duże. Energooszczędne modernizacje prowadzą do obniżenia rachunków za energię, umożliwiając instytucjom edukacyjnym przeznaczanie większej ilości środków na podstawowe zasoby, takie jak materiały edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne i rozwój zawodowy nauczycieli.

Zaangażowanie i świadomość społeczna

Projekty termomodernizacyjne w szkołach publicznych mogą służyć także jako katalizatory zaangażowania społeczności oraz są doskonałą okazją do realizowania programów edukacyjnych na temat efektywności energetycznej i oszczędzania energii.

Choć korzyści są oczywiste, to wdrożenie termomodernizacji w szkołach publicznych wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak pozyskanie finansowania i kwestie logistyczne. Aby pokonać te przeszkody, niezbędna jest współpraca organów rządowych, instytucji edukacyjnych i społeczności lokalnych. Pozyskiwanie dotacji, nawiązywanie partnerstw z organizacjami ekologicznymi i angażowanie społeczności w procesy decyzyjne może przyczynić się do powodzenia projektów termomodernizacyjnych.

Mając na uwadze powyżej przedstawione wyzwania podkreślić należy, iż w przypadku szkoły podstawowej nr 33 proces termomodernizacji został przeprowadzony dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG w ramach programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Podsumowując, termomodernizacja budynków szkół publicznych jest dużym krokiem w kierunku transformacji energetycznej oraz tworzenia bardziej ekologicznych i zrównoważonych społeczności. Stawiając na pierwszym miejscu efektywność energetyczną, instytucje te nie tylko przyczyniają się do realizacji globalnych celów środowiskowych, ale także zapewniają uczniom wygodne i inspirujące przestrzenie do nauki i rozwoju. Inwestując w przyszłość edukacji poprzez przemyślane i proekologiczne inicjatywy, takie jak termomodernizacja, inwestujemy także w przyszłość naszej planety.

Projekty pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” i „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2” korzystają z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG w ramach programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, Grafika Opis wygenerowany automatycznie                                                Obraz zawierający tekst, clipart, logo, Grafika Opis wygenerowany automatycznie