null

Jak ważna jest termomodernizacja w szkołach?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Termomodernizacja szkół jest istotna z wielu powodów. Przynosi ona korzyści zarówno uczniom, jak i całej placówce edukacyjnej. Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto przeprowadzić termomodernizację w szkole.

Efektywność energetyczna i oszczędność kosztów: Modernizacja izolacji, okien i systemów HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) może znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku. Mniejsze zużycie energii to niższe rachunki za media. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe mogą być przeznaczone na realizacje innych celów edukacyjnych.

Wpływ na środowisko: Poprawa efektywności energetycznej skutkuje zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, co pozytywnie wpływa na środowisko. Termomodernizacja wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju (przyczynia się do tworzenia przyjaznej dla środowiska społeczności).

Komfort i dobre samopoczucie uczniów: Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu jest niezbędne do tworzenia środowiska sprzyjającego nauce. Zastosowanie właściwych systemów izolacji i ogrzewania powoduje lepszy komfort cieplny, pozytywnie wpływając na koncentrację, zdrowie i ogólne samopoczucie uczniów.

Wydajność uczenia się: Badania wykazały, że uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce w środowisku o optymalnej temperaturze i dobrej jakości powietrza. Termomodernizacja przyczynia się do powstawania optymalnego środowiska w pomieszczeniach, tworząc lepszą atmosferę do nauki i rozwoju poznawczego.

Korzyści zdrowotne: Odpowiednia wentylacja i izolacja zmniejszają ryzyko wystąpienia w pomieszczeniach pleśni i rozprzestrzeniania się alergenów. Zdrowsze środowisko wewnątrz budynku przyczynia się do ogólnego dobrostanu uczniów, nauczycieli i personelu administracyjnego.

Długoterminowe inwestycje infrastrukturalne: Termomodernizacja to długoterminowa inwestycja w infrastrukturę szkoły. Zmodernizowane systemy będą miały dłuższą żywotność i nie będą wymagały częstej konserwacji, co pozwoli zaoszczędzić na przyszłych kosztach napraw i wymiany urządzeń.

Wizerunek: Szkoły poprzez termomodernizację wykazują zaangażowanie w dążenie do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialność za środowisko.

Podsumowując, termomodernizacja szkół to wieloaspektowa inwestycja, która uwzględnia efektywność energetyczną, wpływ na środowisko, dobrostan uczniów i długoterminowy zrównoważony rozwój infrastruktury. Jest to działanie zgodne z celami kreowania zdrowego i przyjaznego środowiska edukacyjnego.

Projekty pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” i „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2” korzystają z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG w ramach programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, Grafika Opis wygenerowany automatycznie                                                Obraz zawierający tekst, clipart, logo, Grafika Opis wygenerowany automatycznie