null

Wynik postępowania na zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych o cechach tablic pamiątkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych o cechach tablic pamiątkowych zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla dwóch projektów miejskich:

- „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy” – 1 szt.
- „E-administracja-utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy” – 1 szt.
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020


Przedmiot zamówienia obejmuje:


1.    Zaprojektowanie, wykonanie, zabezpieczenie, dostawę i montaż dwóch tablic o następujących parametrach:  
•    materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo z jednego arkusza materiału;
•    zabezpieczenie tablic podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego,
•    tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych,
•    informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle,
•    miejsce montażu: ogrodzenie,
•    wymiar tablicy: 80 cm x 120 cm.


2.    Tablice pamiątkowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

3.    Dostawa i montaż tablic pamiątkowych w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

4.    Każda tablica pamiątkowa powinna zawierać następujące informacje:
a)    nazwę beneficjenta,
b)    tytuł projektu,
c)    cel projektu,
d)    zestaw logo:

  • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,

  • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

  • flagę Rzeczpospolitej Polskiej oraz odwołanie do nazwy;

  • znak marki Mazowsze oraz odwołanie do strony www.mapadotacji.gov.pl.

Zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł; na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.


Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano: Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: