null

Wynik zapytania ofertowego dot. zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu czterech tablic pamiątkowych dla projektu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż czterech tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2””, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 2020.

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż czterech tablic pamiątkowych, jednostronnych, zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020” i zgodnie z następującymi parametrami:
 1. tablica nr 1:
 • materiał: płyta akrylowa (tzw. pleksi) z jednego arkusza materiału o grubości nie mniejszej niż 10 mm;
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle;
 • miejsce mocowania: wewnątrz budynku;
 • sposób mocowania: tulejki dystansowe;
 • wymiar tablicy: 120 cm x 80 cm;
 • nadruk pełen kolor 4+0;
 1. tablica nr 2:
 • materiał: płyta kompozytowa z jednego arkusza materiału;
 • materiał typu dibond lub równoważny o nie gorszych właściwościach;
 • tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych;
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle;
 • miejsce montażu: ściana zewnętrzna budynku (na elewacji);
 • sposób mocowania: tulejki dystansowe;
 • wymiar tablicy: 120 cm x 80 cm;
 • nadruk pełen kolor 4+0;
 1. tablica nr 3:
 • materiał: płyta kompozytowa z jednego arkusza materiału;
 • materiał typu dibond lub równoważny o nie gorszych właściwościach;
 • tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych;
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle;
 • miejsce montażu: ściana zewnętrzna kontenera medycznego;
 • sposób mocowania: nierdzewne blachowkręty,
 • wymiar tablicy: 120 cm x 80 cm;
 • nadruk pełen kolor 4+0;
 1. tablica nr 4:
 • materiał tablicy: stal ocynkowana malowana proszkowo z jednego arkusza materiału;
 • tablica wolnostojąca na profilach trwale związana z gruntem;
 • tablica wraz z konstrukcją musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych;
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle;
 • miejsce montażu: przy kontenerze medycznym w odległości, dającej możliwość umycia kontenera;
 • przed wykonaniem tablicy możliwa jest wizyta w miejscu montażu w celu dookreślenia technologii / sposobu posadowienia konstrukcji w gruncie;
 • wymiar tablicy: 120 cm x 80 cm,
 • nadruk pełen kolor 4+0.
 1. Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy pamiątkowej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu.
 2. Dostawa i montaż tablic w różnych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
 3. Każda tablica pamiątkowa  powinna zawierać następujące informacje:
 1. nazwę beneficjenta,
 2. tytuł projektu,
 3. cel projektu,
 4. zestaw logo:
 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu,
 • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.     

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:

1) Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 29.09.2021 r.

2) P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 1.10.2021 r.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena waga 100 %

Razem

1

Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec

100,00%

100

2

P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka reklama

76,92%

76,92%

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone:

Pracowni Szyldów i Reklam S.C. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: