null

Europa zmienia metropolię warszawską

Drukuj otwiera się w nowej karcie
wykres kołowy pokazujący wartości, o których mowa jest w artykule

Warszawa to europejska metropolia. Wielokierunkowy rozwój stolicy sprawia, że jest to miasto otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu Warszawa w ciągu ostatnich lat stała się europejską metropolią na miarę XXI wieku. Zmiany te nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa Polski w UE.

Do tej pory stolica pozyskała (realizując ponad 818 projektów) z budżetu Unii Europejskiej ponad 18,2 mld zł, co w przeliczeniu daje aż 10 tys. zł na jednego mieszkańca. Jest to jeden z najwyższych wyników nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.