null

Fundusze Europejskie pomagają Ukrainie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Splecione dłonie w kolorach flagi Ukrainy

Zazwyczaj wszelkie projekty i inwestycje finansowane ze środków unijnych przygotowywane są z bardzo dużym wyprzedzeniem.

Nikt jednak nie przewidział wybuchu wojny w Ukrainie oraz fali uchodźców przybywających do Polski i innych krajów europejskich. Dlatego też Komisja Europejska musiała zadziałać bardzo szybko. Na początku marca b.r. przyjęła wniosek dotyczący działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) umożliwiający państwom członkowskim i regionom udzielanie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych osobom uciekającym przed inwazją rosyjską w Ukrainie.

Następnie, 1 lipca KE przyjęła kolejny pakiet elastycznej pomocy dla terytoriów zwany FAST-CARE – rozszerzający wsparcie udzielane już w ramach działania polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) poprzez oferowanie dalszego wsparcia i większej elastyczności finansowania w ramach polityki spójności.

Obydwa pakiety wprowadzają wysoki poziom elastyczności dla państw członkowskich w zakresie wykorzystywania dostępnych funduszy polityki spójności na lata 2014–2020 oraz zasobów Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z myślą o wsparciu osób uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainę i zapewnieniu podstawowej pomocy materialnej, takiej jak żywność i odzież.

Pakiety wprowadzają 4 główne zmiany przepisów dotyczących polityki spójności, tak aby państwa członkowskie mogły jak najszybciej i jak najłatwiej pomóc osobom uciekającym z Ukrainy, a jednocześnie nadal udzielać regionom wsparcia na odbudowę:

  • Aby złagodzić presję na budżety państwa, w szczególności ze względu na przedłużający się wpływ pandemii COVID-19, możliwość zastosowania poziomu współfinansowania w wysokości 100 proc. w odniesieniu do finansowania w ramach polityki spójności na lata 2014–2020 zostanie przedłużona na rok obrachunkowy 2021–2022.
  • Państwa członkowskie i regiony będą miały możliwość wykorzystywania zasobów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na wszelkiego rodzaju środki wsparcia dla osób uciekających z Ukrainy. Dzięki tej elastyczności każdy z tych funduszy będzie mógł wspierać również projekty, które zwykle byłyby finansowane z drugiego funduszu.
  • Państwa członkowskie wydatkujące środki na wszelkie działania w celu pomocy osobom uciekającym z Ukrainy będą kwalifikowały się do wsparcia UE z mocą wsteczną od daty rozpoczęcia inwazji rosyjskiej (24 lutego 2022 r.).
  • Uproszczone zostaną wymogi dotyczące sprawozdawczości oraz dokonywania zmian programu.

Warto pamiętać również o możliwości wykorzystania puli środków ze Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy („REACT-EU”) na 2022 r. wynoszącą 10 mld euro, co będzie zgodne z ogólnym celem, jakim jest odbudowa po pandemii.

Źródło: