null

Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie w ramach dotacji z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy oraz z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W tym roku, po raz czwarty, w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022 przyznano dofinansowanie 28 Rodzinnym Ogrodom Działkowym w Warszawie.

9 czerwca 2022 r., w obecności przedstawicieli warszawskich ogródków działkowych, umowy z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Tomaszem Bratkiem podpisał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Samorządy Województwa Mazowieckiego i Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczyły na ten cel po 500 tys. zł.

Wsparcie finansowe otrzymały zadania związane z budową bądź modernizacją infrastruktury ogrodowej, takiej jak: budynki gospodarcze, domy działkowca, świetlice, ogrodzenia, bramy i furtki, instalacje elektryczne, monitoring, sieć wodociągowa, studnie głębinowe oraz drogi i alejki. Ich realizacja wpłynie na poprawę warunków korzystania z Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W latach 2019 – 2021 z budżetu m.st. Warszawy na wsparcie warszawskich ogrodów działkowych przeznaczono ponad 1 mln zł, a z budżetu województwa mazowieckiego – ponad 700 tys. zł