null

Kolejny wykład z cyklu "Nowoczesne rozwiązania energooszczędne w budynkach na obszarze rewitalizowanym"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy na prelekcję pt. Nowoczesne rozwiązania energooszczędne w budynkach na obszarze rewitalizowanym, realizowaną w ramach projektu pt. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Wykład odbędzie się 22.11.2021 r. o godzinie 18:00 w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 w Warszawie. Poprowadzą go przedstawiciele Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

Aby się zgłosić, wystarczy wejść w następujący link: https://www.strefazajec.pl/course/view/id/33118 i kliknąć „zapisz się”.

Program:

1.   Krótki opis założeń projektu pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy”

2. Rozwiązania zwiększające energooszczędność budynków – dobre praktyki, doświadczenia z projektów realizowanych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną;

3.  Efektywne zarządzanie energią elektryczną w budynkach – wykorzystanie nowoczesnych narzędzi monitorowania, produkcji i zużycia energii;

4.  Finansowanie inwestycji ograniczających energochłonność budynków – krajowe i zagraniczne źródła dofinansowania, rodzaje dofinansowanych inwestycji.

 

Partner

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, lok. 300

02-362 Warszawa

www.mae.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!