null

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania do druku, wydrukowania i dostarczenia 800 szt. naklejek informujących o dofinansowaniu ze środków UE dla projektu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przygotowanie do druku, wydrukowanie i dostarczenie 800 szt. naklejek informujących o dofinansowaniu ze środków UE dla projektu pn. „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

      Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Przygotowanie naklejki do druku zgodnie z załączonym wzorem w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego;
 2. Wydrukowanie naklejek i ich dostarczenie do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki;
 3. Liczba naklejek:
 • 500 sztuk o wymiarach 10 cm na 4 cm,
 • 300 sztuk o wymiarach 8 cm na 3 cm;     
 1. Nadruk pełen kolor 4+0;
 2. Tło naklejki: kolor biały;
 3. Z uwagi na fakt, że naklejki będą naklejane na wyposażeniu i sprzęcie medycznym, który będzie często dezynfekowany, muszą być one wydrukowane na folii z mocnym klejem i dodatkowo zalaminowane, aby wydruk był odporny na odklejanie, ścieranie i działanie detergentów;
 4. Wydruk musi być wysokiej rozdzielczości, tak aby wszystkie logotypy oraz odwołania do nazw przy logotypach były widoczne i czytelne (brak efektu rozmazania).

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:

 1. Para Studio Anna Kwiatkowska-Mokasa, Michał Mokasa Sp. J. – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 19.10.2021 r.,
 2. KRM Druk Sp. z o.o. Sp. K. – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 19.10.2021 r.,
 3. SoPrint.it S&D Group Krzysztof Czmut - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 19.10.2021 r. (uzupełnienie oferty: 20.10.2021 r.),
 4. Kolorowy Zawrót Głowy - Maciej Sołtysiak - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 22.10.2021 r.,
 5. P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 26.10.2021 r.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena waga 100 %

Razem

1

Kolorowy Zawrót Głowy - Maciej Sołtysiak

100,00 pkt

100,00 pkt

2

SoPrint.it S&D Group Krzysztof Czmut

84,77 pkt

84,77 pkt

3

P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama

83,56 pkt

83,56 pkt

4

Para Studio Anna Kwiatkowska-Mokasa,
Michał Mokasa Sp. J.

60,00 pkt

60,00 pkt

5

KRM Druk Sp. z o.o. Sp. K.

59,69 pkt

59,69 pkt

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy.

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone:

Kolorowy Zawrót Głowy - Maciej Sołtysiak.

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: