null

Aktualne nabory wniosków do programów UE i innych programów zagranicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wybrane nabory wniosków przedstawione w formie graficznej
 

 

Nabory wniosków luty 2024

 

Masz pomysł na projekt? Chcesz znaleźć dofinansowanie? W tabelach poniżej znajduje się baza wiedzy o aktualnych konkursach, w programach krajowych oraz międzynarodowych, w których przyznawane jest unijne dofinansowanie.

Nowe nabory wniosków w ramach programów URBACT, INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego i Inicjatywy EUKI!

Program URBACT wspiera innowacje miejskie i stawia na współpracę oraz wzajemne uczenie się miast w ramach Sieci Transferu Innowacji. Sieci te zostaną utworzone wokół tematów projektów Miejskich Działań Innowacyjnych (UIA), które były realizowane w latach 2016–2023.  Nabór do programu URBACT trwa do 20 marca br.  

Program INTERREG regionu Morza Bałtyckiego skierowany jest do wszystkich polskich województw. Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 250,98 mln EUR i nabór projektów prowadzony jest w dwóch priorytetach: Priorytet 1: Innowacyjne społeczeństwa i Priorytet 3:  Społeczeństwa neutralne dla klimatu. Nabór prowadzony jest do 17 kwietnia br.

Kolejnym źródłem finansowania dla projektów których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu jest inicjatywa EUKI. Nabory wniosków potrwają do 12 marca br. Inicjatywa finansuje przedsięwzięcia m.in. w zakresie mobilności neutralnej klimatycznie, polityki klimatycznej, transformacji energetycznej i budynków klimatycznie neutralnych, sprawiedliwej transformacji i zrównoważonej gospodarki

Wsparcie na rozwój indywidualnej miejskiej mobilności można uzyskać z programu Fundusze dla Mazowsza, w ramach którego wspierana jest budowa infrastruktury niezbędnej do korzystania z  mobilności aktywnej, w tym ruchu pieszego i rowerowego, m.in.: budowa ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych, ogólnodostępnych punktów serwisowych dla rowerów i wiele innych inwestycji. Nabór trwa od 14 lutego do 25 marca br.  

W zakresie alternatywnych źródeł energii Program Horyzont Europa ogłosił nabór projektów wspierających rozwój technologii wodorowych oraz wykorzystania fotowoltaiki w miastach. Więcej konkursów z zakresu alternatywnych źródeł energii, termomodernizacji, zrównoważonego transportu i odpornej infrastruktury można znaleźć w zamieszczonej poniżej tabeli z konkursami międzynarodowymi i krajowymi.

W większości konkursów wymagane jest stworzenie konsorcjum, ale są i takie gdzie można aplikować samodzielnie. Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z dostępnych funduszy. Zachęcamy do częstego sprawdzania bazy!

Kontakt: a.opyd@um.warszawa.pl

Stan na dzień 6 luty 2024

Załączniki: