null

ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok z góry na publiczność

Całkowita wartość projektu: 0,4 mln zł        

Dofinansowanie ze środków europejskich: 0,2 mln zł       

  • 14 partnerów z 7 krajów

Opis: Projekt ADESTE + jest współfinansowany z programu Creative Europe i jest kontynuacją projektu ADESTE, w którym m.st. Warszawa w 2015 roku brało udział jako partner stowarzyszony. Projekt ADESTE+ skierowany jest zarówno do organizacji kultury, które skoncentrowane są na odbiorcach i publiczności (instytucje kultury), jak i do jednostek nadzorujących i organizujących działalność instytucji.

ADESTE+ ma na celu wypracowanie i promowanie innowacyjnych metod w audience development. Wypracowane narzędzia mają systemowo pomagać organizacjom w efektywnym działaniu na rzecz pozyskiwania odbiorców i tworzeniu świadomej publiczności. W przeciwieństwie do ADESTE, ADESTE+ skupia się na całej instytucji, nie tylko na konkretnych pracownikach.

W wyniku projektu ma powstać tzw. Blueprint – przewodnik dla instytucji dotyczący audience development. Ostatecznym celem jest przyczynienie się do szerszej debaty na temat rozwoju publiczności w europejskich ośrodkach kulturalnych. Lider projektu - fundacja Fitzcarraldo z Włoch.