null

"START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Partnerzy w projekcie:
- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
- Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

 

Opis projektu:
Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia przez 120 osób, w wieku 18-65 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym należących do grupy osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i /lub znaczną, w okresie trwania projektu.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-65 lat, wykluczonych lub zagrożonych wyklucze-niem społecznym, w tym:
- 80 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i 40 osób z niepełnosprawnością znaczną,
- osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem,
- osób które nie pracują,
- osób, które są mieszkańcami Warszawy.

 

Główne działania w projekcie:
- diagnoza i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji,
- coaching zawodowy (indywidualne wsparcie każdej osoby przez coacha /trenera pracy,
- szkolenia i kursy zawodowe (dla 60 osób indywidualnie dobierane we współpracy z coa-chem/trenerem pracy i doradcą zawodowym,
- staże zawodowe (płatne 3-miesięczne staże zawodowe dla 60 osób),
- warsztaty społeczne i zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne,

 

Punkt przyjmowania zgłoszeń:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
adres: ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa
tel. 22 625 50 38, kom. 793 848 594
e-mail: osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl
strona internetowa: www.zakonmaltanski.pl
Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
Adres: ul Mortkowicza 5, 02 823 Warszawa
Tel: 513 190 981; 513 190 986
Email: startdopracy@ekon.org.pl
Strona internetowa: www.ekon.org.pl
Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

Załączniki: