null

BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt „BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Informacje dotyczące Projektu:

Wartość całkowita Projektu (wszyscy partnerzy): 3 592 237,82 euro

Wartość dofinansowania Projektu (wszyscy partnerzy): 2 937 730,83 euro

Wartość projektu w m.st. Warszawie: 127 800,00 euro

Wartość dofinansowania w m.st. Warszawie: 19 170,00 euro

Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Interreg Region Morza Bałtyckiego

Okres realizacji: lata 01.10.2017-30.09.2020 (36 miesięcy)

Beneficjent: Miasto st. Warszawa

Komórka merytoryczna i główny realizator projektu w obrębie m.st. Warszawy: Biuro Infrastruktury

Opis projektu:

Międzynarodowy projekt BEST (Better Efficiency of Sewage Treatment – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków) otrzymał dofinansowanie z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

The international BEST project (Better Efficiency of Sewage Treatment) has received funding from the Interreg Region of the Baltic Sea program.

 Partnerzy:

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut (City of Helsinki Environment Services), Rīgas Tehniskā universitāte (Riga Technical University), Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn University of Technology), Eesti Vee-Ettevõtete Liit (Estonian Waterworks Association), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Municipal water supply and sewerage company with limited liability (Leszno)), Gmina Doruchów (Doruchow Municipality), John Nurmisen Säätiö (John Nurminen Foundation), Государственное автономное учреждение Калининградской области "Экологический центр "ЕКАТ-Калининград" (State Autonomous Institution of Kaliningrad region "Environmental Center "ECAT-Kaliningrad"), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (Helsinki Region Environmental Services Authorithy HSY), Põltsamaa Varahalduse OÜ (Põltsamaa Varahalduse limited company), AS E-Piim Tootmine (Limited company E-Piim Tootmine), МУП "Водоканал" г. Гатчина (MUE "Vodokanal" of Gatchina), Miasto Stołeczne Warszawa (City of Warsaw), REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA EUROPĘ SRODKOWĄ I WSCHODNIĄ, KRAJOWE BIURO W POLSCE (Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Country Office Poland), LATVIJAS PIENS, SIA (LATVIJAS PIENS LTD), Gdańska Fundacja Wody (Gdansk Water Foundation)

Celem projektu BEST jest poprawa efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych odprowadzanych w obszarach zasięgu miejskich sieci kanalizacyjnych. W ramach projektu partnerzy podejmą działania, które będą obejmowały ocenę obecnej sytuacji:

- identyfikacja źródeł ścieków,

- zbadanie zawartości ścieków przemysłowych,

- ocena ich wpływu na proces oczyszczania ścieków miejskich.

Na podstawie otrzymanych wyników poszczególni partnerzy podejmą działania zwiększające efektywność neutralizacji ścieków przemysłowych poprzez:

- opracowanie nowych wytycznych,

- poprawę współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi, przedsiębiorstwami wodociągowymi i władzami,

- poprawę bezpośrednio procesu oczyszczania poprzez inwestycje techniczne.

 Efektem strategicznym ma być poprawa jakości wód w rzekach wpadających do Morza Bałtyckiego i poprzez to ochrona środowiska naturalnego Bałtyku.

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Helsinki. Pozostali partnerzy projektu to instytucje samorządowe i instytucje związane z oczyszczaniem ścieków z państw Basenu Morza Bałtyckiego.

Widok z góry na oczyszczalnię ścieków