Podsumowanie zgłaszania projektów

Warszawianki i warszawiacy zgłosili w tej edycji łącznie 2242 pomysły - 196 ogólnomiejskich i 2046 dzielnicowych. To o 76 projektów więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej propozycji mieszkańcy zgłosili w dzielnicach: Bielany - 170, Białołęka - 160 oraz Mokotów - 152.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i za zgłoszenie tak wielu różnorodnych projektów - mówi Aldona Machnowska-Góra, Dyrektor Koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej. Zachęcamy wszystkich do przeglądania tych propozycji, rozmowy, komentowania i zadawania pytań ich autorom – dodaje.

Zgłaszanie projektów do tej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 3 grudnia 2019 r. i zakończyło się o północy 21 stycznia br. Większość pomysłów mieszkańcy zgłosili w ostatnich dniach etapu zgłaszania projektów.

Jakie projekty zgłosili mieszkańcy?

Sporo zgłoszonych pomysłów dotyczy zieleni, ochrony środowiska czy ekologii m.in. kilkanaście butelkomatów i tężni solankowych. Mieszkańcy zgłosili również projekty sportowo-rekreacyjne, dotyczące budowy boisk, pumptracków – torów do jazdy wyczynowej, skateparków oraz propozycje dotyczące przestrzeni miejskiej np. murale czy neony. Wiele pomysłów dotyczyło organizacji wydarzeń – potańcówek sąsiedzkich, kin plenerowych, warsztatów edukacyjnych.

Wszystkie zgłoszone projekty można przejrzeć na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl

 

Co dalej ze zgłoszonymi projektami?

Obecnie trwa etap oceny projektów. Każdy zgłoszony pomysł zostanie sprawdzony przez pracowników urzędu – najpierw formalnie (np. czy do formularza zgłoszeniowego zawiera wszystkie niezbędne informacje lub czy została dołączona prawidłowa lista poparcia), później merytorycznie. Urzędnicy ocenią m.in. czy zgłoszona propozycja jest możliwa do realizacji m.in. czy:

  • jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
  • jest możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • jest możliwa do realizacji w ciągu roku,
  • wpisuje się w kompetencje miasta,
  • jest zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Jeżeli projekt wymaga uzupełnienia albo wprowadzenia zmian, pracownicy urzędu skontaktują się z ich autorami, aby poprosić o dodatkowe informacje lub uzgodnić zakres tych zmian. Ocena zgłoszonych projektów zakończy się [edit:] 24 czerwca br. [było: 6 maja br.]

Głosowanie odbędzie się [edit:] od 1 do 15 września br. [było: od 15 do 30 czerwca br.]/ Mieszkańcy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy ponad 83 mln zł.