Zgłaszanie pomysłów 

 od 1 grudnia 2023 r. do 25 stycznia 2024 r. 

 

Sposób zgłoszenia projektu

Swoją propozycję do budżetu obywatelskiego możesz zgłosić na różne sposoby:

  • przez internet, wypełniając formularz na stronie bo.um.warszawa.pl 
  • osobiście lub za pośrednictwem np. poczty polskiej, dostarczając uzupełniony papierowy formularz do urzędu.

Przykładowy formularz możesz pobrać ze strony (strona z materiałami) lub otrzymać w urzędzie dzielnicy. 

Zgłaszanie projektów trwa do 25 stycznia 2024 r. (włącznie). Oznacza to, że trzeba dostarczyć formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami do tego dnia. Jeśli zgłaszasz projekt w formie papierowej, pamiętaj, że decyduje data wpływu projektu do urzędu.

Jeśli zgłaszasz projekt dzielnicowy, wyślij go na adres urzędu dzielnicy, której projekt dotyczy. Jeśli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, wypełniony formularz prześlij na adres Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa).

Lista poparcia

Do każdego projektu trzeba dołączyć listę mieszkańców popierających dany projekt. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami, którzy mogą być zainteresowani jego realizacją. 

Jeśli zgłaszasz projekt dzielnicowy, zbierz 20 podpisów od mieszkańców danej dzielnicy, którzy popierają realizację Twojego pomysłu. Jeżeli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, potrzebujesz 40 podpisów mieszkańców Warszawy.

Podpisy możesz zebrać na specjalnym formularzu listy poparcia lub elektronicznie, za pomocą kart poparcia. Wypełnioną listę poparcia dołącz do zgłaszanego projektu. Jeżeli zgłaszasz projekt przez internet, dołącz do projektu wyraźne zdjęcie lub skan listy poparcia. W takim wypadku oryginały list poparcia musisz przechować i dostarczyć nam, jeśli to będzie konieczne.

Przykładowy formularz listy poparcia możesz pobrać ze strony (strona z materiałami) lub otrzymać w urzędzie dzielnicy.

Szczegółowe informacje o tym, jak zebrać podpisy i jak poprzeć projekt elektronicznie znajdziesz na stronie: (strona z informacjami o podpisach elektronicznych).

Liczba projektów

Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów. Mogą to być zarówno projekty dzielnicowe jak i ogólnomiejskie.

Liczba autorów projektów

Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Pomysł możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie tego pomysłu. 

Wiek osób zgłaszających projekty

Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli jeszcze nie masz ukończonych 18 lat. Jeśli masz więcej niż 13 lat, projekt możesz zgłosić samodzielnie. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę.
 

Co dalej?

Pracownicy urzędu sprawdzą, czy projekt został zgłoszony prawidłowo tzn. czy formularz został dostarczony w terminie, został wypełniony poprawnie, projekt został przyporządkowany do właściwego poziomu i czy dokumentacja jest kompletna - zawiera wszystkie niezbędne załączniki, m.in. listę osób popierających pomysł oraz ewentualnie zgodę autora utworu np. zdjęcia, jeżeli zostało dołączone do projektu.

Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów, pracownicy urzędu skontaktują się z autorem projektu. Poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek. Jeśli autor projektu nie skorzysta z tej możliwości, projekt ocenimy negatywnie i nie będzie dalej rozpatrywany.