Wyniki głosowania 15 lipca 2021 roku

Po zakończeniu głosowania przystępujemy do liczenia głosów. Oddane głosy liczymy tak szybko, jak to możliwe, ale musimy sprawdzić, czy zostały oddane prawidłowo. Potrzebujemy na to około dwóch tygodni od momentu zakończenia głosowania. Wyniki głosowania ogłosimy 15 lipca 2021 r.

Informację o wynikach zamieścimy na stronie bo.um.warszawa.pl. Pojawi się ona też na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów dzielnic. Powiadamimy również autorów projektów, których projekty zostały poddane pod głosowanie, o wynikach głosowania. 

W jaki sposób zostaną wyłonione projekty do realizacji?

Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie utworzymy listę rankingową. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego pomysłu. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy albo na poziomie ogólnomiejskim, zostaną zarekomendowane do realizacji. 

Dodatkowo, na poziomie dzielnicowym projekt musi uzyskać co najmniej 50 ważnych głosów, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 ważnych głosów.

Jeśli w głosowaniu któryś z projektów zajmie wysoką pozycję pod względem liczby zdobytych głosów, ale koszt jego realizacji będzie wyższy niż pozostała kwota na danym poziomie, do realizacji zostanie zarekomendowany kolejny pomysł z listy, który spełnia te warunki, aż do wyczerpania puli środków na danym poziomie. Może to być nawet szósty czy siódmy pomysł z listy rankingowej - ważne, żeby wystarczyło pieniędzy na jego realizację.

Przykład: Na realizację projektów w danej dzielnicy przeznaczono 1 500 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu wynosi 300 000 zł. Po głosowaniu utworzono listę rankingową według liczby zdobytych głosów. Cztery projekty, które otrzymały najwięcej głosów kosztują łącznie 1 200 000 zł (po 300 000 zł każdy). Kolejny na liście (piąty) projekt kosztuje 250 tys. zł i również zostaje rekomendowany do realizacji. Razem to już kwota 1 450 000 zł, a do rozdysponowania zostało 50 000 zł. Szósty projekt pod względem liczby zdobytych głosów kosztuje 200 tys. zł, a siódmy 50 tys. zł. Oznacza to, że szósty pomysł nie zostanie rekomendowany do realizacji, ponieważ jego koszt jest wyższy niż kwota pozostała w tej dzielnicy. Do realizacji rekomendowane zostanie kolejny projekt na liście, czyli siódmy.

Jeżeli na danym poziomie (dzielnicowym lub ogólnomiejskim), kilka projektów otrzyma taką samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, wylosujemy, który z nich zostanie zrealizowany.
 
Jeżeli kilka wybranych do realizacji projektów z różnych poziomów (dzielnicowym i ogólnomiejskim) dotyczy tej samej lokalizacji, a jednoczesna realizacja ich wszystkich nie jest możliwa, zrealizujemy projekt dzielnicowy.

Jeżeli kilka wybranych projektów z tego samego poziomu (dzielnicowego albo ogólnomiejskiego) dotyczy tej samej lokalizacji, a jednoczesna realizacja ich wszystkich nie jest możliwa, zrealizujemy ten, który otrzymał więcej głosów. Jeśli obydwa projekty otrzymały taką samą liczbę głosów, wylosujemy, który z nich zrealizujemy.

Ostateczną listę zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdza Rada m.st. Warszawy uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok 2022. Realizację wybranych w głosowaniu pomysłów w ramach tej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczniemy w 2022 r.