Wsparcie pracowników urzędu

Przez cały etap składania projektów trwają dyżury telefoniczne i mailowe urzędników, którzy odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące m.in. zasad budżetu obywatelskiego, zadań realizowanych przez dzielnice, jednostki i biura. Pomogą również w przygotowaniu projektów i określeniu wstępnych kosztów poszczególnych działań.

Dzielnice

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego

Adam Frankowski – afrankowski@um.warszawa.pl – tel. 22 443 76 95
Katarzyna Wasilewska – kwasilewska@um.warszawa.pl – tel. 22 443 76 08

Maraton pisania projektów: 
21 stycznia, Urząd Dzielnicy Bemowo (Powstańców Śląskich 70) – sala sesji 
12:00-16:00 

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

5 grudnia w godz. 16:00-17:00:

12 grudnia w godz. 16:00-17:00:

19 grudnia w godz. 16:00-17:00:

9 stycznia w godz. 16:00-18:00:

16 stycznia w godz. 16:00-18:00:

23 stycznia 2023 r. w godz. 16:00-18:00:

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00
oraz czwartki

8, 15, 22 i 29 grudnia 16:00-17:00 
5,12,19 stycznia 16:00-18:00 

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego
Joanna Pernal - jpernal@um.warszawa.pl – tel. (22) 443 83 33
Michał Grzybek – mgrzybek@um.warszawa.pl – tel. (22) 443 82 04

Dzielnicowy maraton pisania projektów
możliwość skonsultowania swoich pomysłów 
– 14 stycznia, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Porajów 14, godz. 11:00-14:00

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego

Olga Książek - oksiazek@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 47 66

Maraton pisania projektów
14 stycznia 2023 r., godz. 10:00-14:00 
Foyer sali nr 30 Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 
(wejście B od ul. Jarzębskiego) 

Na maratonie będą obecni przedstawiciele wydziałów: 

 • Wydziału Sportu i Rekreacji;
 • Wydziału Ochrony Środowiska;
 • Wydziału Kultury i Promocji;
 • Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami;
 • Wydziału Infrastruktury;
 • Wydziału Oświaty i Wychowania;
 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Wydział Sportu i Rekreacji
Mateusz Gotz, tel. 22 325 44 37, email: mgotz@um.warszawa.pl

6, 13, 20, 27 grudnia 2022 r., godz. 16:00-17:00
3, 10, 17, 24 stycznia 2023 r., godz.16:00-18:00 

Wydział Kultury i Promocji – Referatu Kultury:

1, 8, 15, 22 grudnia 2022 r. godz. 16.00-18.00
Milena Migda, tel. 22 443 47 64, email: mmigda@um.warszawa.pl

4,11,18, 25 stycznia 2023 r. godz. 16.00-18.00
Katarzyna Piwkowska-Zacharska, tel. 22 443 47 63, email: kpiwkowska@um.warszawa.pl

Wydział Kultury i Promocji – Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej:

Agata Perlińska, tel. 22 443 47 57, email: Aperlinska@um.warszawa.pl

8, 15, 22, 29 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00
5, 12, 19 stycznia 2023 r., godz. 16.00-18.00

Wydział Ochrony Środowiska:

6 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00
Anna Miedzińska, tel. 22 325 43 82 email: amiedzinska@um.warszawa.pl

13 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
Jacek Orłowski, tel. 22 325 43 73, email: jorlowski@um.warszawa.pl

21 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
Anna Piasecka-Bulwan, tel. 22 325 43 84, email: Apiasecka@um.warszawa.pl

27 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
Jacek Orłowski, tel. 22 325 43 73, email: jorlowski@um.warszawa.pl


2 stycznia 2023 r. godz. 16.00-17.00
Anna Miedzińska, tel. 22 325 43 82 email: amiedzinska@um.warszawa.p

4 stycznia 2023 r. godz. 16.00-17.00
Paulina Szczuczko-Jędruszak, tel. 22 325 43 78, email: pszczuczko@um.warszawa.pl
Joanna Grocka-Leśniak, tel. 22 325 43 76, email: jlesniak@um.warszawa.pl

9 stycznia 2023 r. Anna Miedzińska godz. 16.00-17.00
Anna Miedzińska, tel. 22 325 43 82 email: amiedzinska@um.warszawa.p

11 stycznia 2023 r. 16.00-17.00
Paulina Szczuczko-Jędruszak, tel. 22 325 43 78, email: pszczuczko@um.warszawa.pl
Joanna Grocka-Leśniak, tel. 22 325 43 76, email: jlesniak@um.warszawa.pl

16 stycznia 2023 r. Jacek Orłowski godz. 16.00-17.00
Jacek Orłowski, tel. 22 325 43 73, email: jorlowski@um.warszawa.pl

18 stycznia 2023 r. 16.00-17.00
Paulina Szczuczko-Jędruszak, tel. 22 325 43 78, email: pszczuczko@um.warszawa.pl
Joanna Grocka-Leśniak, tel. 22 325 43 76, email: jlesniak@um.warszawa.pl

17 i 20 stycznia 2023 r godz. 16.00-17.00
Anna Kościesza, tel. 22 325 43 83, email: akosciesza@um.warszawa.pl

Wydział Infrastruktury:

7,8,14,15,20,21,28,29 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00
4,5,11,12,18,19,24,25 stycznia 2023 r., godz. 16:00-18:00

Łukasz Daśko, tel. 22 325 47 46, email: ldasko@um.warszawa.pl

6, 13, 20, 27 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
3, 10, 17, 24 stycznia 2023 r. godz. 16.00-18.00

Marcin Liśkiewicz, tel. 22 443 47 41, email:
mliskiewicz@um.warszawa.pl

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

6 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
9 stycznia 2023 r.  godz. 16.00-17.00

Michał Turkowskitel. 22 443 46 52

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

7,14, 21, 28 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
4,11,18, 25 stycznia 2023, godz. 16:00-18:00

Piotr Walas, tel. 22 670 52 74, email: piotr.walas@zgn-bielany.waw.pl

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

7 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
25 stycznia 2023 r.  godz. 16.00-18.00
Patryk Utowka, tel. 22 325 44 09, email: putowka@um.warszawa.pl

21 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
18 stycznia 2023 r. godz. 16.00-18.00
Julia Kurlanc, tel. 22 325 44 01, email: jkurlanc@um.warszawa.pl

14 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
4 stycznia 2023 r.  godz. 16.00-18.00
Monika Bobowska-Sucharzewska, tel. 22 325 43 93, email: msucharzewska@um.warszawa.pl

11 stycznia 2023 r. godz. 16.00-18.00
28 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
Julita Ksionek, tel. 22 325 44 08, email: jksionek@um.warszawa.pl

Wydział Oświaty i Wychowania
1 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
Aleksandra Ziach, tel. 22 443 48 09, email: aziach@um.warszawa.pl

5, 19 grudnia 2022 r.  godz. 16.00-17.00
9, 16 stycznia 2023 r. godz. 16.00-18.00
Marlena Witkowska, tel. 22 443 48 15, email: marlena.witkowska@um.warszawa.pl

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń:

21 grudnia 2022 r. godz. 16.00-17.00
9 stycznia 2023 r. godz. 16.00-18.00
Katarzyna Wierzbicka, tel. 22 443 46 93, email: kwierzbicka@um.warszawa.pl

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego
Dariusz Sitterle - dsitterle@um.warszawa.pl - tel. (22) 44 36 332

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Dyżury konsultacyjne w grudniu 2023 r. w Dzielnicy Mokotów odbędą się stacjonarne i telefoniczne: 
5,12 i 19 grudnia, godz. 16.00 do 17.00
9,16, 23 stycznia, godz. 16:00-18:00
Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, Wydział Obsługi Mieszkańców

Dariusz Sitterle - dsitterle@um.warszawa.pl - tel. (22) 44 36 332

Maraton pisania projektów 
14 stycznia, godz. 11:00-15:00 
Centrum Łowicka – Dom kultury w Dzielnicy Mokotów 
ul. Łowicka 21 

21 stycznia, godz. 11:00-15:00
Dom Kultury KADR, ul. W. Rzymowskiego 32

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego
Klaudia Kwiatkowska 22 443 96 82 klaudia.kwiatkowska@um.warszawa.pl


Spotkanie z mieszkańcami
możliwość konsultacji projektów 

17 stycznia, godz. 16:00-18:00 
s. 121, ul. Grójecka 17a

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Dyżury grudniowe: 
Czwartek 15 grudnia, 
Wtorek 20 grudnia, 
Środa 28 grudnia, 
W godzinach 16:30-17:30 

Klaudia Kwiatkowska 22 443 96 82 klaudia.kwiatkowska@um.warszawa.pl 

Dyżury styczniowe: 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
5 stycznia,13:00-15:00
Bartłomiej Lange blange@um.warszawa.pl, 22 443 98 74

Wydział Infrastruktury 
13 stycznia, godz. 16:00-18:00,
Joanna Dachowska, jdachowska@um.warszawa.pl, 22 443 98 03

Wydział Oświaty i Wychowania 

18 stycznia, godz. 16:00-18:00
Krzysztof Grochowski kgrochowski@um.warszawa.pl, 22 443 98 34

Wydział Kultury 
23 stycznia,16:00-18:00
Agnieszka Noceń anocen@um.warszawa.pl, 22 443 98 25

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego

Anna Wojtasik - awojtasik@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 53 89
Anna Paluch-Bielańska – anna.paluch@um.warszawa.pl –  tel. (22) 443 53 94

Maraton pisania projektów: 
14 stycznia 2023 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty ul. Grochowska 262

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Zespół Kultury
5 grudnia 2022 r. godz. 16-17
9 stycznia 2023 r. godz 16-18 
Iwona Kaczorowska ikaczorowska@um.warszawa.pl, 22 44 35 468

Wydział Ochrony Środowiska
13 grudnia 2022 r. godz. 16-17
18 stycznia 2023 r. godz. 16-18
Ewa Langowska Elangowska@um.warszawa.pl, 22 44 35 503

Wydział Infrastruktury
19 grudnia 2022 r. godz. 17-18
24 stycznia 2023 r. godz. 16-18
Agnieszka Janowska ajanowska@um.warszawa.pl, 22 44 35 542

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego
Joanna Gilewska - jgilewska@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 79 13
Anna Wrochna - awrochna@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 80 99

Maraton pisania projektów: 

14 stycznia 2023 r. (sobota), godz. 10.00-12.00
Urząd Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15.


Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Wydział Ochrony Środowiska
7 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00
Katarzyna Gajewicz, tel. 22 44 37 972

Wydział Infrastruktury i Remontów
14 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00
Filip Drabik, tel. 22 44 38 016,

koordynator budżetu obywatelskiego w Dzielnicy, 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

21 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00
3 stycznia 2023 r., godz. 16:00-17:00
24 stycznia 2023 r., godz. 16:00-17:00 
Joanna Gilewska, tel. 22 44 37 913,

Wydział Kultury
28 grudnia 2022 r., godz. 16.00-17.00
Monika Ciechomska, tel. 22 44 37 963.

Wydział Sportu i Rekreacji
5 stycznia 2023 r., godz. 16:00-17:00
Dorota Malinowska, tel. 22 44 38 139.

Zarząd Praskich Terenów Publicznych 

Projekty związane ze skwerami i zieleńcami
10 stycznia 2023 r., godz. 16.00-17.00
Małgorzata Karczmarek, tel. 22 277 46 11

Projekty związane z zielenią w podwórkach
12 stycznia 2023 r., godz. 16:00-17:00
Daria Magdzińska, tel. 22 277 46 15 

Projekty związane z małą architekturą, placami zabaw, parkami trampolin
19 stycznia 2023 r., godz. 16.00-17.00
Jan Szymaniak, tel. 22 277 46 13

Wydział Oświaty i Wychowania
17 stycznia 2023 r., godz. 16.00-17.00
Agnieszka Suszyńska, tel. 22 44 37 979,

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Agnieszka Kamińska - agkaminska@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 38 45

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:
7, 15, 22 i 28 grudnia 2022 r., w godz. 16:00-17:00
3, 4, 11, 12, 18, 19, 23, 24 stycznia 2023 r., w godz. 16:00-17:00

Agnieszka Kamińska - agkaminska@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 38 45

Maratony pisania projektów (w formie online): 

 • 13 grudnia 2022 r. (wtorek) w godz. 16.00-18.30
 • 10 stycznia 2023 r. (wtorek) w godz. 16.00-18.30

Dodatkowe informacje: Agnieszka Kamińska - agkaminska@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 38 45 
 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego
Bartłomiej Gut - bar.gut@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 92 43

Dodatkowe spotkania dla mieszkańców:
2 stycznia i 9 stycznia, godz. 16.00-19.00 w MAL-u al. Armii Ludowej 9
z koordynatorem BO w Śródmieściu. 


Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Wydział Kultury i Promocji

Koordynator budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Śródmieście
także konsultacje dotyczące projektów kulturalnych

poniedziałek 7 grudnia, między 18.00 a 19.00
poniedziałek, 9 stycznia, między 17:00 a 19:00
Bartłomiej Gut, bar.gut@um.warszawa.pl, tel. 22 44 39 243

 

Centrum Pomocy Społecznej
Konsultacje dotyczące projektów społecznych

16 grudnia 16.00-17.00
Radosław Kamiński, radoslawkaminski@um.warszawa.pl, 22 277 41 74

3 stycznia 16:00-18:00 
Justyna Żaczek j.zaczek@um.warszawa.pl 22 277 41 73

 

 

Zarząd Terenów Publicznych (ZTP)
konsultacje dotyczące projektów zieleni, ścieżek dla pieszych, małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP

19 grudnia 16.00-17.00
16 stycznia 16:00-18:00
Stanisław Groszkowski sgroszkowski@ztp.waw.pl tel. 22 277 05 44,502 210 41

 

Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN)
konsultacje dotyczące projektów realizowanych na terenie budynków należących do dzielnicy Śródmieście

28 grudnia 16.00-17.00
Bartosz Skorupa, Skorupa.Bartosz@zgn.waw.pl tel. (22) 33-66-181 w.181.

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego
Sylwia Weilandt - sweilandt@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 85 31
Radosław Brudnicki - rbrudnicki@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 86 52

Maraton pisania projektów:

14 stycznia (sobota) godz. 10-14, sala 321
Urząd Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Dyżury w godz. 16:00-17:00

5.12.2022 - Wydział Ochrony Środowiska
Anna Antosik anna.antosik@um.warszawa.pl 22 44 38 682

12.12.2022 - Wydział Kultury i Promocji
Sylwia Piotrowska spiotrowska@targowek.waw.pl 22 44 38 822

19.12.2022 - Zespół Sportu i Rekreacji
Urszula Wójcicka uwojcicka@targowek.waw.pl  tel. 22 44 38 706

9.01.2023 - Wydział Inwestycji w godzinach 16:00-18:00
Marcin Sojecki msojecki@targowek.waw.pl 22 443 86 18  

16.01.2023 - Wydział Infrastruktury
Elżbieta Szczepanek eszczepanek@targowek.waw.pl 22 44 38 636

Piotr Majewski pmajewski@targowek.waw.pl 22 44 38 631

23.01.2023 - Wydział Edukacji i Wychowania
Paulina Borzecka pborzecka@targowek.waw.pl 22 44 38 838  

23.01.2023 – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Magdalena Ciszewska, mciszewska@targowek.waw.pl, 22 44 38 730

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego
Piotr Pełka - ppelka@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 61 13   

Dyżur konsultacyjny stacjonarny:
11 stycznia, godz. 17.30 – 19.00
Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus


Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Wydział Infrastruktury – tematy drogowe 
7 grudnia (środa), godz. 16.00 – 17.00
Sławomir Cesarek, tel. 22 443 61 68, scesarek@um.warszawa.pl. 

19 stycznia (czwartek), godz. 16.00 – 17.00
Sławomir Cesarek, tel. 22 443 61 68, scesarek@um.warszawa.pl

Magdalena Markocka, tel. 22 443 61 04, mmarkocka@um.warszawa.pl

Wydział Ochrony Środowiska
14 grudnia (środa), godz. 16.00 – 17.00
Magdalena Czapska-Szymul, tel. 22 443 61 56, mczapska@um.warszawa.pl 
Barbara Szymańczak, tel. 22 443 61 57, bszymanczak@um.warszawa.pl 

18 stycznia (środa), godz. 16.00 – 17.00
Magdalena Czapska-Szymul, tel. 22 443 61 56, mczapska@um.warszawa.pl

Barbara Szymańczak, tel. 22 443 61 57, bszymanczak@um.warszawa.pl

Wydział Kultury
21 grudnia (środa), godz. 16.00 – 17.00
Elżbieta Kowalewska, tel. 22 443 60 64, e.kowalewska@um.warszawa.pl 

17 stycznia (wtorek), godz. 16.00 – 17.00
Elżbieta Kowalewska, tel. 22 443 60 64, e.kowalewska@um.warszawa.pl

Wydział Sportu i Rekreacji
28 grudnia (środa), godz. 16.00 – 17.00
Grzegorz Wyszomierski, tel. 22 443 61 73, gwyszomierski@um.warszawa.pl 

16 stycznia (poniedziałek), godz. 16.00 – 17.00
Grzegorz Wyszomierski, tel. 22 443 61 73, gwyszomierski@um.warszawa.pl

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego
Magdalena Słodka - mslodka@ursynow.pl - tel. (22) 443 75 03
Aneta Wolska - anetawolska@ursynow.pl - tel. (22) 443 74 99

Maratony pisania projektów: 
Urząd Dzielnicy Ursynów (metro Imielin), w sali 136 w poniedziałki 9 i 23 stycznia
w godzinach 17-20.

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Wydział Infrastruktury
poniedziałek 5.12.2022, od 16.00 do 17.00, 22 443 75 03
wtorek 3 stycznia 2023 od 16.00 do 17.00, Anna Wernicka wir@ursynow.pl tel. 22 443 71 28
wtorek 24.01.2023 od 16.00 do 17.00, Wojciech Olendzki wir@ursynow.pl tel. 22 443 72 29


Wydział Ochrony Środowiska

poniedziałek 12.12.2022, od 16.00 do 17.00, 22 443 75 03
środa 4 stycznia 2023 od 16.00 do 17.00, Zdzisława Jarosz zjarosz@um.warszawa.pl tel. 22 443 72 50 
środa 25.01.2023 od 16.00 do 17.00 Zdzisława Jarosz zjarosz@um.warszawa.pl tel. 22 443 72 50 

Wydział Oświaty i Wychowania
wtorek 10 stycznia 2023, od 16:00 do 17:00 
Grzegorz Graff ggraff@ursynow.pl tel. 22 443 72 13


Zespół Kultury 
środa 11 stycznia 2023 od 16.00 do 17.00
Magdalena Wysokowska mwysokowska@ursynow.pl tel. 22 4437129

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń 
wtorek 17 stycznia 2023, od 16.00 do 17.00

Izabela Niespodziewańska, iniespodziewanska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 71 30

Wydział Sporu i Rekreacji
środa 18 stycznia 2023, od 16:00 do 17:00
Piotr Nietz pnietz@ursynow.pl tel. 22 443 72 91

Koordynator budżetu obywatelskiego
Magdalena Słodka mslodka@ursynow.pl tel. 22 443 75 03
Dyżury w godz. 16:00-17:00

poniedziałek 19.12.2022,
środa 28.12.2022,
poniedziałek 29.12.2022
wtorek 3 stycznia 2023 
środa 4 stycznia 2023 
wtorek 10 stycznia 2023
środa 11 stycznia 2023
wtorek 17 stycznia 2023
środa 18.01.2023
wtorek 24.01.2023
środa 25.01.2023

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Dorota Głażewska - dglazewska@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 68 69

Maraton pisania projektów: 
Możliwość konsultacji swoich pomysłów

dla seniorów - siedziba WTUTW ul. Żegańska 1 a, sala 58, 16 stycznia godz. 12.00 – 14.00

dla młodzieży - SPOT Młodzieżowy Wawer ul. Korkowa 119/123, 18 stycznia godz. 15.00-18.00

dla mieszkańców - Kulturoteka Falenica ul. Walcownicza 4/6, 23 stycznia godz. 16.00 - 19.00

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Wydział Inwestycji
14 grudnia 2022 r.

Tomasz Pasek, 
kontakt: tpasek@um.warszawa.pl , 22 443 68 85
 

Wydział Infrastruktury
21 grudnia 2022 r.

Sebastian Zgódka, 
kontakt: szgódka@um.warszawa.pl , 22 443 70 57

3 stycznia w godzinach 16:00 – 17:00

5 stycznia w godzinach 16:00-17:00

 • Wydział Oświaty i Wychowania
  Małgorzata Pawłowska-Suda, mapawlowska@um.warszawa.pl tel. 022 4437027

   
 • Wydział Ochrony Środowiska
  Marcin Kulesza, m.kulesza@um.warszawa.pl  tel. 22 443 68 63


 • Wydział Infrastruktury,
  Jacek Trzaskowski, jtrzaskowski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 70 64

10 stycznia w godzinach 16:00- 17:00

12 stycznia w godzinach 16:00- 17:00

 • Wydział Oświaty i Wychowania
  Małgorzata Pawłowska-Suda, mapawlowska@um.warszawa.pl  tel. 022 4437027

   
 • Wydział Ochrony Środowiska
  Mariusz Polnik, mpolnik@um.warszawa.pl tel. 022 4436915

   
 • Wydział Infrastruktury,
  Jacek Trzaskowski, jtrzaskowski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 70 64

17 stycznia w godzinach 16:00 - 17:00

19 stycznia w godzinach 16:00 – 17:00

 • Wydział Oświaty i Wychowania
  Małgorzata Pawłowska-Suda, mapawlowska@um.warszawa.pl   tel. 022 4437027

   
 • Wydział Ochrony Środowiska
  Paulina Brągoszewska, pbragoszewska@um.warszawa.pl tel. 022 3256003

   
 • Wydział Infrastruktury,
  Jacek Trzaskowski, jtrzaskowski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 70 64

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego
Bartłomiej Roszkowski, broszkowski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 37

Dyżury konsultacyjne projektów
Codziennie do 25 stycznia w godzinach od 08.00 do 16.00, p. 24. 

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Wydział Infrastruktury

5.12, godz. 16.00-17.00
Anna Jasiewicz-Krupińska, akrupinska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 41 76
Zakres tematyczny: drogi, chodniki, boiska, oświetlenie

4.01, godz. 16.00-17.00
Artur Kuciński, akuciński@um.warszawa.pl, tel. 22 443 41 78
Zakres tematyczny: drogi, chodniki, boiska, oświetlenie

25.01, godz. 16.00-17.00
Witold Wojtyński, wwojtynski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 41 73
Zakres tematyczny: drogi, chodniki, boiska, oświetlenie

 

 

 

Wydział Oświaty i Wychowania     
zajęcia edukacyjne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży         

07.12., godz. 16.00-17.00
Magdalena Okulus-Buda, mokulus@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 61

09.01., godz. 16.00-17.00
Renata Mroczkowska, rmroczkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 40
Zakres tematyczny: zajęcia edukacyjne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży

 

 

Wydział Ochrony Środowiska
zieleń miejska, zwierzęta, warsztaty ekologiczne

12.12., godz. 16.00-17.00
Sylwia Duchna, sduchna@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 16

3.01., godz. 16.00-17.00
Julita Mazur-Magdziak, j.mazur@um.warszawa.pl, tel. 22 44 34 018
Zakres tematyczny: zieleń miejska, zwierzęta, warsztaty ekologiczne

16.01., godz. 16.00-17.00
Ewa Sadlej, esadlej@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 17
Zakres tematyczny: zieleń miejska, zwierzęta, warsztaty ekologiczne

 

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych

19.12., godz. 16.00-17.00
Piotr Zieliński, pzielinski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 60
zajęcia dla seniorów, jadłodzielnie, pomoc potrzebującym

16.01., godz. 16.00-17.00,
Marta Stępowska, mstepowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 55
Zakres tematyczny: zajęcia dla seniorów, jadłodzielnie, pomoc potrzebującym

 

 

 

Wydział Kultury i Sportu

29.12., godz. 16.00-17.00
Monika Boguś, mbogus@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 48
Zakres tematyczny: sport: imprezy, szkolenia, zawody, lodowisko

9.01., godz. 16.00-17.00
Angelika Jarzębska, ajarzebska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 49
Zakres tematyczny: kultura: koncerty, warsztaty, wystawy, pikniki, wydarzenia historyczne

24.01., godz.16:00-17:00
Magdalena Kowalczyk, mag.kowalczyk@um.warszawa.pl, tel. 22 443 40 28
Zakres tematyczny: zasady składania projektów, wydawnictwa, iluminacje

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Karolina Krzemień - kkrzemien@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 50 35


Dyżur konsultaycjny 
Możliwość skonsultowania projektów 

16 stycznia, w godz. 16:00 – 17:00, Urząd Dzielnicy Wilanów, pokój 321

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

9,16, 23,30 grudnia 2022, godz. 17:00 – 18:00
13, 20 stycznia godz. 17:00 – 18:00

Karolina Krzemień - kkrzemien@um.warszawa.pl 604 592 351. 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego

Dariusz Ciesielski - dciesielski@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 43 13
Paweł Fajdek - pfajdek@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 42 92

Maraton pisania projektów: 
16 stycznia 2023 r., 16:00-19:00
w Urzędzie Dzielnicy Włochy, Al. Krakowska 257

Pozostałe dyżury po godzinach pracy urzędu:

Wydział Funduszy Europejskich Sportu i Rekreacji
7 grudnia, 4,11 stycznia, godz. 16:00-17:00
Dominik Bartczak, dbartczak@um.warszawa.pl, 22 44 34 319

Wydział Ochrony Środowiska 
20 grudnia, 3 i 23 stycznia, godz. 16:00-17:00

Grażyna Banasiak, gbanasiak@um.warszawa.pl, 22 44 34 218

Wydział Infrastruktury i Inwestycji 
8 grudnia, 12 i 19 stycznia, godz. 16:00-17:00 
Kamil Woźniak,kwozniak@um.warszawa.pl, 22 44 34 340 / 782 300 452
Dorota Pastoła,dpastola@um.warszawa.pl 22 44 34 380 / 510 206 371
Artur Kobus,a.kobus@um.warszawa.pl 22 44 34 275 

Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
15 grudnia, 5 i 10 stycznia, godz. 16:00-17:00
Grzegorz Wyszyński, gwyszynski@um.warszawa.pl, 22 44 34 291 
Paweł Fajdek, pfajdek@um.warszawa.pl, 22 44 34 292

Wydział Oświaty i Wychowania 
29 grudnia,13 i 24 stycznia, godz. 16:00-17:00 

Anna Zakrzewska, anzakrzewska@um.warszawa.pl, 22 44 34 398 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 


Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego, bo.wola@um.warszawa.pl

Magdalena Antonik - tel. (22) 443 57 95
Katarzyna Stanikowska - tel. (22) 443 57 94

Koordynatorki są dostępne także po godzinach pracy urzędu: 
Grudzień: środy w godz. 16-17
Styczeń: środy w godz. 16-18

Maraton pisania projektów: 
Śróda 18 stycznia 2023 r., godz. 16:00-19:00 
Sala sesji UD Wola, Al. Solidarności 90
(wejście na salę sesji bezpośrednio z bramy od strony ul. Żelaznej)
 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego
Bartosz Filipiak - b.filipiak@um.warszawa.pl - tel. (22) 443 89 06

Spotkanie z mieszkańcami: 
14 stycznia, 10:00-15:00,
Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8

Wydział Ochrony Środowiska      

 • 12 grudnia 2022 r. - godz. 15.00. - 16.00
 • 3 stycznia 2023 r. - godz. 17.00 18.00
 • 4 stycznia 2023 r. - godz. 10.00 11.00

Martyna Węglińska, mweglinska@um.warszawa.pl , 22 443 89 57

Wydział Oświaty i Wychowania

 • 22 grudnia 2022 r. godz. 12.00 13.00
 • stycznia 2023 r. godz. 16.00-17.00
 • 12 stycznia 2023 r. godz. 12.00-13.00.

Monika Grzyb, mgrzyb@um.warszawa.pl , 224438853

Wydział Sportu i Rekreacji

 • 13 grudnia 2022 r. godz. 14.00. - 15.00
 • 9 stycznia 2023 r. godz. 14.00. - 15.00
 • 10 stycznia 2023 r. godz. 16.00. - 17.00

Kula-Orłowski Łukasz, l.kula@um.warszawa.pl, 22224439011

Wydział Infrastruktury

 • 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00
 • 09 stycznia 2023 r. (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00
 • 10 stycznia 2023 r. (wtorek) godz. 12.00 – 13.00  

Zbigniew Zakrzewski, Zzakrzewski@um.warszawa.pl, 22 443 89 51

Zespół Komunikacji Społecznej

 • 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 10.00 – 11.00
 • 9 stycznia 2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00 – 10.00
 • 11 stycznia 2023 r. (środa) godz. 16.00-17.00

Bartosz Filipiak, b.filipiak@um.warszawa.pl, 22 443 89 06

Wydział Kultury i Promocji

 • 9 grudnia 2022 r. - w godz. 16.00 - 17.00
 • 5 stycznia 2023 r. - w godz. 12.00 - 13.00
 • 17 stycznia 2023 r. - w godz. 12.00 - 13.00

 Agnieszka Moszkowska, amoszkowska@um.warszawa.pl 22 443 90 39                                                                                       

Wydział nieruchomości

 • 12 grudnia 2022 r. -   godz. 14-15
 • 5 stycznia 2023 r. – w  godz. 14-15
 • 9 stycznia 2023 r. – w  godz. 18-19

Krzysztof Dejnarowiczkdejnarowicz@um.warszawa.pl 22 443 89 10

Jednostki miejskie


Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
 

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego

Mikołaj Pieńkos - m.pienkos@zdm.waw.pl - tel. (22) 558 93 36   

Szymon Fertacz - s.fertacz@zdm.waw.pl - tel. (22) 558 91 28 

Pozostałe dyżury po godzinach pracy jednostki:

Grudzień

 • 7.12 – godz. 16-17
 • 13.12 – godz. 17-18
 • 20.12 – godz. 16-17
 • 29.12 – godz. 17-18

Styczeń

 • 4.01 – godz. 16-18
 • 10.01 – godz. 16-18
 • 18.01 – godz. 16-18
 • 23.01 – godz. 16-18

Osoby do kontaktu w powyższe dni: 

Projekty dotyczące terenów leśnych w Warszawie.

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Andżelika Gackowska - gackowska@lasymiejskie.waw.pl - tel. 608 353 072

Pomysły dotyczące infrastruktury porządkowej (kosze na śmieci, pojemniki do segregacji odpadów), sprzątanie ulic, chodników, przystanków i pętli komunikacji miejskiej. 

Poniedziałek-piątek, godz. 7:30-15:30
wtorki do godz. 17:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego

Iwona Fryczyńska - tel. (22) 277 04 72

Bez ograniczeń czasowych zapraszamy do kontaktu mejlowego na fryczynska@zom.waw.pl lub przez FB Zarządu Oczyszczania Miasta  https://www.facebook.com/zomwarszawa/

 

Konsultacje związane z projektami komunikacyjnymi (transportem miejskim). 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

koordynator ds. budżetu obywatelskiego 
Michał Piwowarski – m.piwowarski@ztm.waw.pl – tel.664 470 499 

Pozostałe dyżury po godzinach pracy jednostki - środy w godz. 16:00-17:00:

2022-12-07

Jarosław Biernacki

22 27-84-930

wyposażenie przystanków (wiaty - ustawianie, rozchodniki, fotowoltaika)

2022-12-14

Marcin Zylc

22 45-94-270

działania inwestycyjne (budowa/przebudowa przystanków)

2022-12-21

Jarosław Biernacki

22 27-84-930

wyposażenie przystanków (wiaty - ustawianie, rozchodniki, fotowoltaika)

2022-12-28

Michał Piwowarski

664 470 499 

pozostała tematyka

2023-01-04

Jarosław Biernacki

22 27-84-930

wyposażenie przystanków (wiaty - ustawianie, rozchodniki, fotowoltaika)

2023-01-11

Marcin Zylc

22 45-94-270

działania inwestycyjne (budowa/przebudowa przystanków)

2023-01-18

Marcin Zylc

22 45-94-270

działania inwestycyjne (budowa/przebudowa przystanków)

2023-01-25

Michał Piwowarski

664 470 499 

pozostała tematyka

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego 
 

Jacek Wiśnicki - j.wisnicki@zzw.waw.pl - tel. (22) 277 49 06

Michał Malarowski - m.malarowski@zzw.waw.pl - tel. (22) 277 48 88

Anna Jantos - a.jantos@zzw.waw.pl - tel. (22) 277 42 58

Pozostałe dyżury po godzinach pracy jednostki:

Dyżury grudniowe:

Poniedziałek 05.12.2022 godz. 16.00-17.00 - 22 277 48 68

Poniedziałek 12.12.2022 godz. 16.00-17.00 – 22 277 48 88

Poniedziałek 19.12.2022 godz.  16.00-17.00 – 22 277 49 06

Środa 28. 12.2022 godz. 16.00-17.00 – 22 277 42 58

Dyżury styczniowe:

Poniedziałek 02.01 – godz. 16.00 – 18.00  - 22 277 42 58

Poniedziałek 09.01 – godz. 16.00 – 18.00 - 22 277 49 06

Poniedziałek 16.01 – godz. 16.00 – 18.00 - 22 277 48 68

Poniedziałek 23.01 – godz. 16.00 – 18.00 - 22 277 48 88

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 

Rybka Agnieszka - arybka@zmw.waw.pl - tel. (22) 277 03 15

Biura

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego 

Tomasz Pyżyna - tpyzyna@um.warszawa.pl - (22) 443 29 03

Ewelina Wrzosek - e.wrzosek@um.warszawa.pl - (22) 443 22 24

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 

Agnieszka Kulma - a.kulma@um.warszawa.pl - (22) 443 04 79

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 

Katarzyna Sałbut - ksalbut@um.warszawa.pl - (22) 325 89 11

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 

Elżbieta Zamojska - ezamojska@um.warszawa.pl - (22) 443 02 55

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
Dodatkowo po godzinach pracy urzędu:

grudzień – środy 16:00-17:00
styczeń – wtorki 16:00-17:00


Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Anna Podgrudna - apodgrudna@um.warszawa.pl - (22) 443 11 45
 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego 

Sławomir Solarz - ssolarz@um.warszawa.pl - (22) 443 26 69

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
Dodatkowo po godzinach pracy urzędu:

grudzień i styczeń – środy 16:00-17:00

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Katarzyna Starzyk - kstarzyk@um.warszawa.pl - (22) 443 35 47

 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 

Urszula Monkiewicz - umonkiewicz@um.warszawa.pl - (22) 443 28 55

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego 

Iwona Kołodziejska - i.kolodziejska@um.warszawa.pl - (22) 443 17 09

Barbara Lisińska - blisinska@um.warszawa.pl - (22) 325 82 23

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego 

Michał Nowakowski - michalnowakowski@um.warszawa.pl- (22) 443 45 29

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Daria Rumianek - drumianek@um.warszawa.pl - (22) 433 33 01

 

 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
Katarzyna Walczyk, kwalczyk@um.warszawa.pl, tel. 22 44 32 291

Dodatkowo po godzinach pracy urzędu:
Poniedziałki, 16:00-17:00 
Katarzyna Walczyk, kwalczyk@um.warszawa.pl, tel. 22 44 32 291

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Ewelina Araszkiewicz - earaszkiewicz@um.warszawa.pl - (22) 443 34 51

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Edyta Bednarska-Bień - ebednarska@um.warszawa.pl - (22) 443 32 87

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
Dodatkowo po godzinach pracy urzędu w trakcie etapu zgłaszania projektów:

poniedziałki 16:00-17:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Marta Rudnicka - marta.rudnicka@um.warszawa.pl - (22) 443 03 51

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Marzena Leśniewska - mlesniewska@um.warszawa.pl - (22) 443 31 76

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 

Anna Szewczyk - aszewczyk@um.warszawa.pl - (22) 443 21 26

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego 

Józef Rąpała - irapala@um.warszawa.pl - (22) 443 13 72

Iwona Majcher - imajcher@um.warszawa.pl - (22) 443 13 81

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego 

Żaneta Kopacz - zkopacz@um.warszawa.pl - (22) 325 96 28
Agnieszka Dybiec - adybiec@um.warszawa.pl - (22) 325 96 53

Dodatkowo po godzinach pracy urzędu

Wydział Polityki Klimatycznej
Projekty dot. polityki klimatycznej

GRUDZIEŃ tydzień 5-9.12.2022 + dodatkowo 07.12.2022 godz. 16-17

STYCZEŃ tydzień 2-6.01.2023 + dodatkowo 4.01.2023 godz. 16-17

Zuzanna Zrałek, zzralek@um.warszawa.pl,  +48 22 325 96 19
 

Wydział Ochrony Powietrza
Projekty dot. ochrony powietrza

GRUDZIEŃ tydzień 12-16.12.2022 + dodatkowo 13.12.2022 godz. 16-17
STYCZEŃ tydzień 9-13.01.2023 + dodatkowo 10.01.2023 godz. 16-17

 Aleksander Brzank, abrzank@um.warszawa.pl,  +48 22 325 96 10

Wydział Polityki Klimatycznej
Projekty dot. adaptacji do zmian klimatu, w tym terenów zieleni, odbetonowania

GRUDZIEŃ tydzień 19-23.12.2022 + dodatkowo 20.12.2022 godz. 16-17

STYCZEŃ tydzień 16-20.01.2023 + dodatkowo 17.01.2023 godz. 16-17

Joanna Heyda, jheyda@um.warszawa.pl, +48 22 325 96 6

Zespół Zrównoważonej Energetyki
Projekty dot. odnawialnych żródeł energii

GRUDZIEŃ tydzień 27-30.12.2022 + dodatkowo 29.12.2022 godz. 16-17
STYCZEŃ tydzień 23-27.01.2023 + dodatkowo 23.01.2023 godz. 16-17

Dominik Kołodziejczyk, dkolodziejczyk@um.warszawa.pl, +48 22 325 96 15

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego 

Monika Wiśniewska - mwisniewska@um.warszawa.pl - (22) 443 25 07
Agata Harbat - aharbat@um.warszawa.pl - (22) 443 25 87

Dodatkowo po godzinach pracy urzędu:

projekty dot. ochrony środowiska przed hałasem
1 i 8 grudnia, godz. 16:00-17:00
4 stycznia, godz. 16:00-17:00
Krzysztof Hamryszak, khamryszak@um.warszawa.pl, tel: 22 44 32 566

projekty dotyczące opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiem ich bezdomności
15 i 22 grudnia, godz. 16:00-17:00
11 stycznia, godz. 16:00-17:00
Michał Wieteska, mwieteska@um.warszawa.pl, tel: 22 44 32 545 

projekty dotyczące ochrony przyrody i zieleni

29 grudnia, godz. 16:00-17:00
Katarzyna Bartusiak, kbartusiak@um.warszawa.pl, tel: 22 44 32 510

18 stycznia 2023 w godz.16:00-17:00
Agata Winiarska, a.winiarska@um.warszawa.pl, tel: 22 44 32 551 

25 stycznia 2023 w godz.16:00-17:00
 Agnieszka Węgrzynowicz-Szczęsna, aszczesna@um.warszawa.pl, tel: 22 44 32 555

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 

Dorota Goławska - dgolawska@um.warszawa.pl - (22) 443 30 01

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego 

Danuta Strzelczyk - djstrzelczyk@um.warszawa.pl - (22) 443 37 16

Iwona Polańska-Świtka - ipolanskaswitka@um.warszawa.pl - (22) 443 95 90

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
Dodatkowo po godzinach pracy urzędu:

7,14,21 i 28 grudnia w godzinach 17:00-18:00
3, 10, 17, 24 stycznia w godzinach 17:00-18:00

Bartosz Kulczakiewicz, tel. 224430705, e-mail: bkulczakiewicz@um.warszawa.pl 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Magdalena Wieczorek - mwieczorek@um.warszawa.pl - (22) 443 02 34

Dodatkowo po godzinach pracy urzędu:

Projekty związane z seniorami 
13 grudnia i 11 stycznia w godz. 17:30-19:00

Małgorzata Borys-Dziedzic, 
tel. 22 443 14 48, e-mail: mborys@um.warszawa.pl

Projekty związane z dziećmi, wsparciem rodziny
12 grudnia i 9 stycznia w godz. 16:00-17:00
Kamila Parnicka, 
tel. 22 443 14 57, e-mail: kparnicka@um.warszawa.pl

Projekty dot. wsparcia osób z niepełnosprawnościami
14 grudnia i 11 stycznia w godz. 16:00-17:00

Monika Piotrowska, 
tel. 22 443 14 94, e-mail: m.piotrowska@um.warszawa.pl

Projekty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
20 grudnia, 3 i 17 stycznia w godz. 16:00-17:00

Marta Domańska-Gawryś, 
tel. 22 443 14 48, e-mail: marta.domanska@um.warszawa.pl

Projekty dot. profilaktyki uzależnień 
12 grudnia, 16 stycznia w godz. 16:00-17:00
Joanna Patoka, 
tel. 22 443 14 74, e-mail: jpatoka@um.warszawa.pl

Dostępność
7 grudnia w godz. 16:00-17:00

12 grudnia w godz. 16:00-18:00
19 grudnia w godz. 16:00-17:00

Donata Kończyk, tel. 22 443 02 17, e-mail: dkonczyk@um.warszawa.pl

10 stycznia 16:00-17:00
19 stycznia 16:00-17:00

Krzysztof Kaperczak, tel. 22 443 14 68 kkaperczak@um.warszawa.pl


Projekty dot. pomocy społecznej
15 grudnia, 17 stycznia w godz. 16:30-17:30

Agnieszka Chodor-Jaśniok, tel. 22 443 02 77, e-mail: achodor@um.warszawa.pl

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego 
Rafał Siedlecki - rsiedlecki@um.warszawa.pl - (22) 443 15 70

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego 
Małgorzata Szymańska - mszymanska@um.warszawa.pl - (22) 443 06 07

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Beata Smorczewska - bsmorczewska@um.warszawa.pl - (22) 443 22 56

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 
oraz po godzinach pracy urzędu w trakcie całego etapu zgłaszania projektów: 

wtorki, godz. 16:00-17:00. 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Agata Hołownia - aholownia@um.warszawa.pl - (22) 443 24 65
 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego
 

Ewelina Serafin - eserafin@um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie) - (22) 443 95 81 

Małgorzata Kobus - mkobus@um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie) - (22) 325 84 14

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego

Beata Madany - bmadany@um.warszawa.pl - (22) 443 36 54

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego
Miłosz Gos - mgos@um.warszawa.pl - (22) 443 10 68 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego

Agata Samoć - asamoc@um.warszawa.pl - (22) 443 14 29

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Anna Szymańczyk - aszymanczyk@um.warszawa.pl - (22) 325 97 19 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Monika Macikowska - mmacikowska@um.warszawa.pl - (22) 325 79 20

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorka ds. budżetu obywatelskiego
Agnieszka Sidor - asidor@um.warszawa.pl - (22) 443 19 63

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego
Radosław Puśko, tel. 22 443 34 35, rpusko@um.warszawa.pl 

Dyżury po godzinach pracy urzędu: 
pytania ogólne dot. budżetu obywatelskiego 
Pytania można kierować mailowo na adres bo@um.warszawa.pl lub skontaktować się w poniższych dniach i godzinach telefonicznie:

środy, godz. 18:00-19:00 

7 grudnia – Radosław Puśko, tel. 22 443 34 35
14 grudnia – Justyna Piwko, tel. 22 443 34 21
21 grudnia – Barbara Różalska, tel. 22 443 01 95
28 grudnia – Monika Gołębiowska, tel. 22 325 86 18

4 stycznia –  Monika Gołębiowska tel. 22 325 86 18
11 stycznia – Marek Jezierski tel. 443 31 29 
18 stycznia –  Justyna Piwko, tel. 22 443 34 21

Dyżur 25 stycznia, godz. 18:00-00:00

Justyna Piwko, tel. 22 443 34 21
Marek Jezierski tel. 443 31 29 

Poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00 

Koordynatorki ds. budżetu obywatelskiego

Magdalena Michalska-Żarnowska - mmichalska@um.warszawa.pl - (22) 443 11 18
Małgorzata Wójcik-Głowacka - mal.wojcik@um.warszawa.pl - (22) 443 10 99